Door Immersia - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3846761

Kamer stemt voor meer biobrandstoffen, vooral uit reststromen

Door Immersia - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3846761

De Tweede Kamer wil het aandeel biobrandstof in benzine en diesel verhogen. In 2020 moet 16,4 procent van de voertuigen in ons land op biobrandstof rijden. De nieuwe regelgeving moet bedrijven stimuleren om bij de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen te kiezen voor gebruik van reststromen en afval. Daarnaast belooft de regering in Europa te pleiten voor een einde aan het gebruik van palmolie en soja in biobrandstof.

In aanloop naar het debat en de stemming lieten 174 wetenschappers in een open brief weten zich zorgen te maken over het huidige biobrandstofbeleid van de Europese Unie: het gebruik van landbouwgewassen als biobrandstof kan leiden tot landroof en ontbossing. Milieudefensie haalde in korte tijd 29 duizend handtekeningen op van mensen die hun boodschap onderstreepten. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft daarop toegezegd dat Nederland in Europa zal pleiten voor een einde aan het gebruik van palmolie en soja in biobrandstof in 2021. Daarom beperkt de Kamer het bijmengen van conventionele biobrandstoffen tot 5 procent.

Dubbeltelling reststromen

Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen is blij met de uitslag van de stemming. “Ik snap en deel hun zorgen over de issues die bij de wereldwijde palmolieproductie spelen, maar zie ook dat in 2016 in Nederland geen biobrandstoffen meer uit soja en palmolie worden gebruikt,” aldus Van den Heuvel. De nieuwe regelgeving stimuleert bedrijven juist om bij de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen te kiezen voor gebruik van reststromen en afval. “Voor die biobrandstof geldt een dubbeltelling*. Kortom, door deze nieuwe regels zorg je er juist voor dat partijen niet inzetten op conventionele, maar op geavanceerde biobrandstoffen.”

We schakelen echt niet van de ene op andere dag over op elektrisch rijden, denkt Van den Heuvel. “Willen we als Nederland aan de emissie-eisen voldoen, dan zullen er echt grote stappen moeten worden gezet. Toepassing van biobrandstoffen is daar een belangrijk onderdeel van.” We staan op dit moment voor een grote uitdaging. “We moeten bouwen aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Die energietransitie kost tijd. Ondertussen kunnen we niet achteroverleunen.”

Tussentijdse oplossing

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt biobrandstoffen niet zaligmakend. Ze moeten alleen gebruikt worden als ze echt beter zijn voor het klimaat. Volgens haar staat ons land op dit moment in de top-5 wat betreft duurzame biobrandstoffen. In de nieuwe plannen is opgenomen dat het bijmengen van conventionele biobrandstoffen nog tot 5 procent is toegestaan. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat gebruik van biobrandstoffen leidt tot ontbossing en landroof.

Dat Nederlandse tankstations in de loop van 2018 moeten overstappen op E10-benzine was al bekend. De brandstof met tien procent bijgemengde bio-ethanol komt in plaats van Euro 95. Van Veldhoven liet weten in gesprek te zijn met de sector over de invoering van E10. De gevolgen voor de kleine pomphouder komen daarbij zeker aan bod. Voor auto’s die niet uit de voeten kunnen met de nieuwe brandstof, moet Euro 95 overigens wel gewoon beschikbaar blijven aan de pomp.

Dit artikel is een verkorte versie van een stuk dat eerder verscheen op TankPro. 

Aanvullende bronnen:

Foto: de omstreden pugeernoot, Jatropha; bron van biobrandstoffen, maar ook van grootschalige landrechtenschendingen in herkomstlanden. Door Immersia – Eigen werk, CC BY-SA 3.0

* Meer info over dubbeltelling:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.