Kamer wil af van benzinescooters en benzinebrommers

Kamer wil af van benzinescooters en benzinebrommers

11 november 2016 – De Tweede Kamer heeft een motie van ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin een verbod op benzinescooters en -brommers wordt aangekondigd. 

Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) Als reden geven de partijen dat benzinescooters vervuilender zijn dan auto’s en dat met name fietsers en voetgangers dagelijks met de schadelijke uitstoot worden geconfronteerd.
In de motie wordt gesproken over een verbod op alle benzinebrommers, waar ook de benzinescooters onder vallen. In een eerste reactie spreekt Milieudefensie van een ‘historische motie’. “Voor het eerst staat zwart op wit dat benzinescooters verboden gaan worden. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit en dus voor onze gezondheid”, aldus Anne Knol, campagneleider Mobiliteit van Milieudefensie.

Ergernis
De organisatie strijdt al jaren voor een verbod op de scooter. Anne Knol: “De scooter is een grote bron van ergernis voor veel medeweggebruikers en de stoffen die uit de uitlaat komen zijn zeer ongezond.” Uit een onderzoek van vorig jaar door I&O Research in opdracht van Milieudefensie bleek al dat zeventig procent van de stadsbewoners een verbod wil op de meest vervuilende scooters.

Uitstootvrije auto’s
Eerder dit jaar werd een motie aangenomen waarin werd geregeld dat vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije auto’s verkocht mogen worden. Wanneer de benzinescooters verboden worden is nog niet bekend. “Wij kunnen in ieder geval niet wachten”, aldus Anne Knol. (…)’

De tekst van de motie

‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat uit recent onderzoek van TNO blijkt dat zelfs nieuwe scooters niet aan de Europese normen voor uitstoot voldoen, terwijl deze ruimer zijn dan die van personenwagens;
  • overwegende dat met name fietsers en voetgangers dagelijks geconfronteerd worden met deze voor de gezondheid schadelijke uitstoot van ultrafijnstof;
  • overwegende dat een nieuwe Europese verordening ertoe zal leiden dat de verkoop van tweetaktbrommers beëindigd wordt;
  • overwegende dat er tegenwoordig alternatieven zijn in de vorm van elektrische scooters en speed pedelecs;
  • verzoekt de regering, in de af te sluiten green deal afspraken te maken over de restvoorraad tweetaktbrommers en als stip op de horizon het uitfaseren van alle benzinebrommers;
  • verzoekt de regering tevens, de handhaving op orde te brengen, zodat alle voertuigen in ieder geval aan de Europese normen voldoen,en gaat over tot de orde van de dag.
    Dik-Faber Van Tongeren (…)’

 

Bronnen
Milieudefensie, 11 november 2016: Kamer wil af van benzinescooters
Kamerstukken, motie
Foto: Vespa

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.