Kamervragen over vrijgekomen radioactiviteit productiehal Urenco

Untitled-2
31 augustus 2015 – Afgelopen donderdag heeft zich in de productiehal van Urenco een incident voorgedaan waarbij radioactiviteit is vrijgekomen. De SP heeft er kamervragen over gesteld. 
Er werd ook licht verrijkt uranium op het dak van de productiehal aangetroffen. Urenco produceert in Almelo lichtverrijkt uranium dat brandstof is voor kerncentrales over de gehele wereld.
Uit een bericht van RTV Oost
‘(…) Bij het incident raakte niemand gewond. De verhoging van de radioactiviteit werd gemeten in de ventilatiesystemen op het dak van de fabriek. Volgens Urenco vormt de verhoging geen bedreiging voor de omgeving of de medewerkers. Urenco heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de hoogte gesteld van het voorval. Onderzocht wordt wat de aanleiding van het incident is. Het incident vond plaats in een hulpsysteem waar het verrijkte uranium vanuit de centrifuges wordt verzameld in cilinders. Er waren op dat moment geen medewerkers in de nabije omgeving.
Het incident werd opgemerkt door de operators in de regelzaal en deze hebben volgens procedure stappen ondernomen om het proces veilig te stellen. Uit voorzorg zijn enkele ruimtes tijdelijk ontruimd.
De productiehal waar het incident plaatsvond is gecontroleerd uit bedrijf genomen. Urenco verwacht dat het voorval financiële consequenties heeft omdat het bedrijf een tijd heeft stilgelegen. (…)’
Uit een mededeling van Urenco
‘(…) De lichtverhoogde radioactiviteit die vanmorgen op ons dak is gemeten, is afkomstig van een beperkte hoeveelheid materiaal die inmiddels is opgeruimd. Deze hoeveelheid is te vergelijken met een suikerkorrel. Aanvullend hebben we 50 metingen gedaan verspreid over het terrein, hierbij is geen radioactiviteit vastgesteld. Hiermee kunnen we bevestigen dat er geen consequenties zijn voor de omgeving. Toezichthouder ANVS wordt op de hoogte gehouden.(…)’
De kamervragen van de SP (lid Smaling) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het incident bij Urenco (ingezonden 28 augustus 2015)
‘(…)
1
Bent u op de hoogte van het incident dat plaats heeft gevonden bij Urenco, waarbij werknemers zijn blootgesteld aan straling? 1)
2
Hoeveel werknemers zijn blootgesteld aan het radioactief materiaal? Hoe is de (na)zorg voor deze werknemers geregeld?
3
Urenco stelt dat de verhoogde radioactiviteit geen bedreiging vormt; kan worden toegelicht hoe men zo snel tot deze conclusie is gekomen? 1)
4
Bij wie ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot incidenten met radioactief materiaal op de werkvloer? Welke instanties zijn hierbij betrokken en wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden bij dit soort incidenten?
5
Klopt het dat er bij het verdere onderzoek geen derden worden betrokken, zoals een onafhankelijke inspectie? Zo nee, welke partijen gaan hierbij betrokken zijn? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? 2)1) Tubantia, 27 augustus 2015: Incident in verrijkingsfabriek Urenco; beperkte verhoging licht radioactief materiaal gemeten
2) Tubantia, 27 augustus 2015: ‘Licht verhoogd uranium’ opgeruimd van dak Urenco  (…)’ 

Reactie van LAKA (documentatiecentrum kernenergie)
‘(…) Dat [Urenco beweert] dat de hoeveel te vergelijken valt met “een suikerkorrel” is bepaald niet geruststellend. Het betekent namelijk dat radioactief vast materiaal via het ventilatiesysteem het gebouw kan verlaten. Maar daar zitten toch wel filters in? En is er geen onderdruk?
Het is een beetje onduidelijk waar het incident precies plaatsvond, maar zowel het UF6-gebied in SP5 als de centrale corridor tussen de modulen van SP5 moeten in onderdruk gehouden worden.[blz 139] Is dit een gebied waar geen ondruk was, of werkte het niet?
Vragen, vragen, vragen. Waarvan er ondertussen een paar gesteld zijn door Smaling van de SP

Bronnen
Tweede Kamer, 28 augustus 2015: Kamervragen (file downloaden)
RTV Oost, 27 augustus 2015: Lichte verhoging van radioactiviteit gemeten na incident bij Urenco in Almelo
Mededeling Urenco (update), 27 augustus 2015: Incident in verrijkingsfabriek SP5
LAKA, 28 augustus 2015: Incident Urenco: verrijkt uranium buiten gebouw op het dak
Foto: Urenco (foto Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.