Kamp onderzoekt mogelijkheid van uitkoopregeling in aardbevingsgebied

22 mei 2015 – Mogelijk komt er toch een uitkoopregeling voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zag deze maatregel eerder niet zitten, maar overweegt de mogelijkheid nu toch om de woningmarkt in het gebied te verbeteren.

Ortec Finance doet in opdracht van het ministerie van EZ ieder kwartaal onderzoek naar de ontwikkeling van de woningmarkt in het gebied in Groningen waar aardbevingen voorkomen. Deze bleek zich minder te herstellen dan de woningmarkt in andere gebieden.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Uit het vandaag gepubliceerde Ortec-onderzoek over het vierde kwartaal van 2014, blijkt dat de ontwikkeling van de woningmarkt in het aardbevingsgebied substantieel achter blijft bij vergelijkbare regio’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat huizen langer te koop staan of dat het verschil tussen vraag- en verkoopprijs groter is. De woningmarkt in het gebied herstelt zich weliswaar, maar minder dan elders. “Hieruit blijkt de noodzaak van de maatregelen die al zijn genomen en het belang van het onderzoek naar eventuele aanvullende maatregelen”, aldus Kamp. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) De prijsontwikkeling van woningen in het risicogebied ligt 4 tot 6 procent onder die van huizen in vergelijkbare krimpgebieden waar geen aardbevingen zijn. (…)’

Kamp wijst erop dat er al veel maatregelen zijn om de huiseigenaren in het gebied tegemoet te komen, maar dat er meer moet gebeuren.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Sinds begin 2014 worden woningeigenaren bij de verkoop van hun woning gecompenseerd voor een lagere prijs. In totaal hebben tot nu toe 66 woningeigenaren een aanbod voor compensatie geaccepteerd. Daarnaast is aan 4.917 huiseigenaren een bedrag van 4.000 euro voor waardevermeerderende investeringen in hun huis uitgekeerd of toegezegd. Het betreft dan bijvoorbeeld verbeterde isolatie of de plaatsing van zonnepanelen.
Naast deze compensatie- en investeringsmaatregelen voor huiseigenaren, is in totaal 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor investeringen in de woonomgeving, regionale economie, infrastructuur en de leefbaarheid van het gebied. Verder is het voornemen de middelen die beschikbaar zijn voor de versterking van woningen zodanig in te zetten, dat de woonomgeving er tevens op vooruit gaat. Kamp laat nu onderzoeken of er bovenop deze maatregelen, aanvullende maatregelen nodig zijn om de woningmarkt in het Groningse gebied te normaliseren en zo ja, welke dat dan zouden kunnen zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of een opkoopregeling een bijdrage zou kunnen leveren. (…)’

Verder wordt de rechtbank Noord-Nederland beter ingericht om met aardbevingszaken om te gaan.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…)De rechtbank Noord-Nederland krijgt een speciale ‘aardbevingskamer’, die zich bezig gaat houden met geschillen over schadeafwikkeling en andere juridische zaken die met aardbevingen in Groningen te maken hebben. De rechtbank verwacht dat er komende tijd meer mensen met juridische aardbevingsgeschillen naar de rechter zullen stappen. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 21 mei 2015: Kamp: woningmarkt in Groningen moet weer normaal functioneren
Rijksoverheid, 21 mei 2015: Kamerbrief Ontwikkelingen in Groningen met betrekking tot afhandeling van schade, preventief versterken van woningen en de woningmarkt
Binnenlands Bestuur, 21 mei 2015: Kamp bekijkt opkoopregeling woningen Groningen
de Volkskrant, 21 mei 2015: Aardbevingsgebied Groningen krijgt misschien toch uitkoopregeling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.