Blok wil nul-op-de-meterrenovaties niet verplichten

24 mei 2016 – Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil renovaties van sociale huurwoningen naar nul-op-de-meterwoningen niet verplichten. Dat schrijft hij in een reactie op een motie van Carola Schouten (ChristenUnie) en Albert de Vries (PvdA).

Schouten en De Vries vragen het kabinet te onderzoeken hoe de transformatie van de volledige bestaande voorraad sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter in 2035 wettelijk kan worden verankerd. Daarbij werd als voorbeeld een verplichting genoemd om jaarlijks gemiddeld 5% en minimaal 3% van de woningvoorraad naar nul op de meter te transformeren. Blok deed het onderzoek en concludeert dat wettelijke verankering niet mogelijk en wenselijk is.

Uit de brief van Blok
‘(…) Mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk en ook niet wenselijk of noodzakelijk is om een dergelijke verplichting in het leven te roepen. Niet mogelijk omdat de stand van de techniek nog niet zover is om alle woningen (kostendekkend) aan te pakken. Niet wenselijk omdat een wettelijke verplichting op gespannen voet staat met de systematiek zoals deze met de invoering van de herziening van de Woningwet in 2015 is vastgelegd waarbij corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties invulling geven aan de opgave op lokaal niveau. Een door het Rijk opgelegde verplichting voor één specifiek deel van de opgave past daar niet in. (…)
Een jaarlijks verplicht quotum voor (bijvoorbeeld tenminste 3 %) voor corporaties zou er al snel toe leiden dat alleen de “eenvoudig” te realiseren complexen (met weinig kosten) worden aangepakt terwijl grotere opgaven elders in de voorraad blijven liggen. Vanuit het oogpunt van de realisatie van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Energieakkoord (gemiddeld label B in 2020) acht ik dat niet wenselijk. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, Minister Blok, 19 mei 2016: Energiebesparing in de gebouwde omgeving
Cobouw, 23 mei 2016: Kamp ziet niets in verplichten nul-op-de-meter (Cobouw heeft het per abuis over Kamp in plaats van Blok)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.