Klimaat – ‘Doelen Parijs zijn onhaalbaar’

16 augustus 2016‘De doelen die in Parijs zijn gesteld zijn effectief onhaalbaar, maar dat wil niemand graag onder ogen zien.’ De Correspondent trekt sombere conclusies uit recente publicaties.

Allereerst staat De Correspondent stil bij een artikel van Bits of Science, een platform van wetenschapsjournalisten. Twee klimaatjournalisten concluderen daarin, op basis van vele wetenschappelijke onderzoeken, dat  een stabilisatie van de CO2-concentratie op het huidige niveau – ruim 400 ppm – onvoldoende is om de internationale doelen van maximaal 1,5 tot 2 graden Celsius opwarming aan het einde van de eeuw te halen.

Uit de samenvatting van De Correspondent
‘(…) Als we rekening houden met opwarming die nog ‘in de pijplijn’ zit door de gassen die we al hebben uitgestoten, moet deze concentratie drastisch omlaag. Bijvoorbeeld naar het min of meer veilig geachte niveau van 350 ppm. Helaas stijgt de concentratie van broeikasgassen al decennia en zal dat naar verwachting nog decennia doorgaan. De doelen die in Parijs zijn gesteld zijn daarmee effectief onhaalbaar. (…)’
Tot nu toe wordt de opwarming nog gedempt door de warmte die de oceanen hebben kunnen opnemen en door de verkoelende werking van de aerosolen-uitstoot bij steenkoolverbranding.
‘(…) Hoeveel extra opwarming nog onderweg is, is onzeker. Wat we wel zeker weten: ‘Zolang we klimaatverandering afmeten aan de thermometer en nú waargenomen weersextremen, blijven we de werkelijke urgentie van de CO2-stijging onderschatten,’ schrijven [de twee klimaatjournalisten] Schuttenhelm en Okhuisen. De uitstoot moet dus zo snel mogelijk naar beneden en we moeten ons voorbereiden op de gevolgen van de opwarming die sowieso komen gaat. (…)’

De Correspondent haalt ook klimaatonderzoeker Bart Verheggen aan die duidelijk maakt dat het klimaat zeer vertraagd reageert.
Verheggen schrijft: ‘Postponing meaningful mitigation action until the shit hits the fan comes with considerable risk, because many changes in climate are not reversible on human timescales. Once you notice the trouble, it’s only the beginning […]. The conundrum is thus that those who caused the problem are in the best position to solve it, but since the full consequences will not materialize until much later, they have the least incentive to do so.’

De Correspondent concludeert: ‘De tragiek van het klimaat: als we nu op de ‘stopknop’ zouden drukken – wat we niet doen – duurt het nog decennia voordat de opwarming stopt.’

 

Bronnen
De Correspondent, 10 augustus 2016: De tragiek van het klimaat: als de uitstoot stopt, gaat de opwarming door (Alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 p.mnd.)
Bitys of Science, 9 augustus 2016: Observed vs ‘Real’ Global Temperature. What thermometers do & don’t yet show!

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.