Klimaat en energie: ‘Den Haag moet nú ingrijpen’

1 maart 2016 – Er moet een radicaal Nederlands Klimaatakkoord komen. Het is tijd voor hard politiek ingrijpen. ‘De Correspondent’ hield een ‘Groene Ronde Tafel’ over de toekomst van het klimaat en de omschakeling naar duurzame energie.

De gesprekspartners waren Marjan Minnesma (Urgenda), Jan Paul van Soest (De Gemeynt), Jeroen de Haas (Eneco) en Faiza Oulahsen (Greenpeace). Ze zijn zeer bezorgd over het ontbreken van een gevoel van urgentie in de samenleving en in Den Haag. ‘De overheid moet doorpakken.’

160301-GroeneTafelDe deelnemers aan de Groene Ronde Tafel. V.l.n.r. Marjan Minnesma (Urgenda), Jan Paul van Soest (De Gemeynt), Jeroen de Haas (Eneco) en Faiza Oulahsen (Greenpeace)

Uit de samenvatting van het verslag van de Groene Ronde Tafel
‘(…) Ze zijn bang dat een ramp nodig is. Zien mensen anders wel dat het nú tijd is voor ingrijpende maatregelen? En de overheid moet nú haar verantwoordelijkheid nemen. Wetgeving, naleving ervan afdwingen, de gebouwde omgeving energieneutraal maken én grootschalig groene stroom opwekken. Het is allemaal nodig. (…) We hebben nog twintig jaar. Om daarin de koers definitief te verleggen is meer, veel meer nodig. (…)
Jeroen de Haas, de hoogste man van energiebedrijf Eneco, stelt vast dat men gemakkelijk wegkomt met klimaatontkenning van de soort: wel weten, maar niet doen. ‘Duurzaamheid is voor veel partijen prioriteit nummer 3, nooit nummer 1.’
Faiza Oulahsen, klimaatcampaigner voor Greenpeace, en Van Soest zijn het met De Haas en Minnesma eens dat de tijd voorbij is dat gewacht kan worden totdat de markt de oplossingen creëert om energieverbruik en CO2-uitstoot radicaal te verminderen. De markt heeft sinds de jaren negentig haar kans gehad, maar maakte van eigenbelang de dominante prikkel. Die heeft bewezen onvoldoende effectief te zijn.
De vier zijn het er ook over eens dat een verandering van mentaliteit nodig is. Het zal niet genoeg zijn om de burger als consument voordeeltjes voor te houden van dakisolatie en andere duurzame maatregelen in de gebouwde omgeving. Snelle en fundamentele transitie is een morele noodzaak. (…)
De overheid zal concrete, dwingende maatregelen moeten nemen. En daarbij oog hebben voor het langetermijnbelang van de wereld en de mensheid. De burger moet zelf aan de bak met energiezuiniger wonen en reizen én medeverantwoordelijkheid nemen voor maatregelen op collectief niveau.
Het sluiten van de kolencentrales is volgens de vier groene voorlopers de goedkoopste manier om de CO2-uitstoot snel naar beneden te brengen. (…)
Het ‘succes’ van de klimaattop in Parijs mag volgens Jan Paul van Soest niet te veel hoop geven. ‘Het risico van Parijs is dat we ons collectief in slaap laten sussen met de zogenaamd goede resultaten. Maar we hebben in feite met elkaar afgesproken de aarde drie graden warmer te gaan stoken. Er moet nog ongelofelijk veel gebeuren.’ (…) Het Lenteakkoord, het Energieakkoord en het voorstel voor een Klimaatwet waren stappen in de goede richting. Maar een radicaal Nederlands Klimaatakkoord zou echt een belangrijke doorbraak zijn. Een groot, samenbindend actieplan zou de malaise in de Nederlandse politiek in één keer doorbreken. (…)’

Bronnen
De Correspondent, 27 februari 2016: Zo kan Nederland duurzaam worden (volgens deze vier groene koplopers) (alleen voor leden)
De Correspondent, samenvatting, 27 februari 2016: De politiek moet nú ingrijpen om Nederland duurzaam te maken (zeggen deze vier groene koplopers) (alleen voor leden)
(Het lidmaatschap van De Correspondent kost € 6 per maand)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Portretten: Marjan Minnesma (foto Urgenda), Jan Paul van Soest (foto De Gemeynt), Jeroen de Haas (foto Eneco) en Faiza Oulahsen (foto Greenpeace)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.