Klimaat – ‘Meer aandacht nodig voor natuurlijke CO2-opslag’

Klimaat – ‘Meer aandacht nodig voor natuurlijke CO2-opslag’

16 augustus 2016In het klimaatbeleid gaat het vooral over reductie van de CO2-uitstoot, maar het kabinet zou meer aandacht moeten geven aan natuurlijke CO2-opslag in bomen en planten. Aldus Agnes van Ardenne en Annita Westenbroek in het FD. ‘In een gezond ecosysteem zijn CO2-opname en CO2-uitstoot namelijk in balans.’

Van Ardenne en Westenbroek, van de stichting Dutch Biorefinery Cluster (waarin de partners streven naar een circulaire economie), zien grote kansen voor natuurlijke CO2-opslag in bomen en planten. Zeker in Nederland, dat de kennis over land- en bosbouwsystemen in huis heeft en bovendien een hoogproductieve landbouw heeft.

Uit het opiniestuk in het FD
‘(…) Zorgen dat we gewassen blijven kweken met een hoge waarde en waarvan alle componenten een nuttige bestemming krijgen. Dat is de meest effectieve en economische wijze om CO2 vast te leggen. En hoe langer deze CO2 in planten vastgehouden blijft hoe beter.
Dus niet verbranden of composteren, maar materialen waar mogelijk op efficiënte, veilige en hygiënische wijze hergebruiken. Want hoe langer ‘biobased’ materialen behouden blijven, hoe meer waarde ze leveren, hoe langer CO2 gebonden blijft en des te kleiner het beroep dat we moeten doen op nieuwe natuurlijke grondstoffen.
Cross-sectorale samenwerking tussen verschillende industrieën is hiertoe van cruciaal belang. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren met het oog op een circulaire economie. Dit kan met name gestimuleerd worden door het opzetten en erkennen van een systeem dat de CO2-bijdrage van biogrondstoffen meeneemt over alle schakels van de biobased waardeketen. Hierbij is vooral de overheid aan zet. (…)’

Bronnen
FD, 16 augustus 2016: Belangrijke rol die natuur speelt in CO2-balans verdient veel meer aandacht (registratie)
Website Dutch Biorefinery Cluster

Foto: Staatsbosbeheer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.