‘Klimaat’ overtuigt niet als argument voor CO2-opslag

‘Klimaat’ overtuigt niet als argument voor CO2-opslag

1 maart 2016 – Nederlanders vinden argumenten over klimaatverandering niet overtuigend in discussies over draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science and Policy. Het onderzoek is belangrijk omdat ondergrondse CO2-opslag volgens het nationale Energieakkoord onvermijdelijk is in de overgang naar duurzame energie.

Uit een bericht van de Rijksuniversiteit Utrecht
‘(…) Nederlanders vinden argumenten over klimaatverandering niet overtuigend in discussies over draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag. Het is veel overtuigender om te stellen dat CO2-opslag onmisbaar is voor de industrie, of dat CO2-afval is dat opgeruimd hoort te worden. (…)

Publieke discussie ondergronds CO2-opslag
Na een heftige publieke discussie werd in 2010 en 2011 besloten om projecten om CO2 op te slaan onder Barendrecht en in Noord-Nederland af te blazen. Innovatiewetenschappers van de Universiteit Utrecht onderzochten welke argumenten burgers het meest overtuigend vonden in deze discussie. De onderzoekers lieten een representatieve steekproef van 920 respondenten paren van argumenten over de ondergrondse opslag van CO2 rangschikken op overtuigingskracht. De helft van de respondenten kreeg argumenten voor CO2-opslag voorgeschoteld, de andere helft tegenargumenten.

Argument klimaatprobleem geen draagvlak

Frank van Rijnsoever
Frank van Rijnsoever

“Het klimaatprobleem is het meest gebruikte argument om draagvlak te winnen, maar de meeste Nederlanders lijken daarvan niet onder de indruk”, vertelt onderzoeker Frank van Rijnsoever. “Je kunt de discussie beter richten op de economische noodzaak van CO2-opslag en mensen aanspreken op hoe je met afvalproducten zoals CO2 hoort om te gaan.”

Tegenargumenten zijn overtuigender
De tegenargumenten in de discussie bleken overtuigender dan de voorargumenten, met als meest overtuigend tegenargument dat het beter is om geen CO2 te produceren dan om het op te slaan.  “Het is makkelijker om mensen te overtuigen van de nadelen van een nieuwe technologie, dan van de voordelen”, zegt collega-onderzoeker Kevin Broecks. “Voorstanders staan in dit soort discussies vaak al meteen met 1-0 achter.”

Verder blijkt dat verschillende groepen nadruk leggen op andere argumenten. Ongeveer 10% van de mensen laat zich sterk leiden door argumenten over lokale risico’s, zoals waardedaling van de woning, aardbevingen en verstikking. “Deze groep is relatief klein, maar heeft vaak een sterke stem in dit soort discussies”, aldus Van Rijnsoever.

Vooral CO2-opslag, maar ook andere energiebronnen
De onderzoekers hopen dat deze resultaten helpen om het maatschappelijke debat rond CO2-opslag aansprekender te maken. Het onderzoek is vooral gericht op het draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag in het algemeen, en niet op een specifieke locatie. De bevindingen zijn ook deels van toepassing op andere energiebronnen, zoals windenergie. (…)’

Schermafbeelding 2016-02-29 om 21.56.56

Abstract Environmental Science & Policy
‘(…) Carbon Capture and Storage (CCS) is a promising technology for reducing carbon emissions, but the public is often reluctant to support it. To understand why public support is lacking, it is crucial to establish what citizens think about the arguments that are used by proponents and opponents of CCS. We determined the persuasiveness, importance and novelty of 32 arguments for and against CCS using a discrete choice experiment in which respondents made consecutive choices between pairs of pro or con arguments. We used latent class models to identify population segments with different preferences. The results show that citizens find arguments about climate protection, which is the primary goal of CCS, less persuasive than other arguments, such as normative arguments (for example ‘a waste product such as CO2 should be disposed of properly’) or arguments about benefits of CCS for energy production and economic growth. This discrepancy complicates communication that aims to convince citizens of the benefits of CCS for climate protection. (…)’

Bronnen
Rijksuniversiteit Utrecht, 29 februari 2016: Klimaat geen argument bij draagvlak voor CO2-opslag
Lijst met meest overtuigende argumenten voor en tegen (pdf, 1 pag,)
Environmental Science & Policy, Volume 59, May 2016, Pages 58–66: Persuasiveness, importance and novelty of arguments about Carbon Capture and Storage (Kevin P.F. Broecks, Sander van Egmond, Frank J. van Rijnsoever, Marlies Verlinde-van den Berg, Marko P. Hekkert) (pdf, $ 35,95)

F0to: Bovengrondse installatie van de beoogde CO2-opslag in Barendrecht (2009) (Foto FluxEnergie/© Wil de Jonge)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.