Klimaatakkoord Parijs vóór verkiezingen door beide Kamers

Klimaatakkoord Parijs vóór verkiezingen door beide Kamers

26 januari 2017Het kabinet zal er zijn uiterste best voor doen dat beide Kamers nog vóór de verkiezingen hun goedkeuring kunnen geven aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat beloofde staatssecretaris Sharon Dijksma gisteren aan de Tweede Kamer. Er is brede steun voor de ratificatie.

Gisteren sprak de Tweede Kamer over de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015). Nederland heeft de overeenkomst nog steeds niet geratificeerd. Het is in december 2016 al wel van kracht geworden, omdat voldoende landen al wel geratificeerd hadden.

Uit het verslag van de Tweede Kamer over het debat van gisteren
‘(…)Er is brede steun voor goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs. Deze is bedoeld om de klimaatverandering te beperken.
In de Overeenkomst van Parijs verplichten de aangesloten landen zich tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot te beperken. De temperatuurstijging moet zo beperkt blijven tot 2°C, en eigenlijk tot 1,5°C. In de tweede helft van deze eeuw moeten landen klimaatneutraal zijn, aldus staatssecretaris Dijksma (Milieu).

Voorstanders en één tegenstander
Een “ramp in slow motion”, zo noemt Van Tongeren (GroenLinks) klimaatverandering. Zij is dan ook blij met het klimaatakkoord. Wij zijn de laatste generatie die het tij kan keren, benadrukt Dik (ChristenUnie), en Nederland moet daarbij vooroplopen.
PVV’er Madlener verzet zich als enige woordvoerder tegen ratificatie van het klimaatakkoord. Dat de mens klimaatverandering veroorzaakt, is in zijn ogen geen wetenschap maar een geloof. Waarom zouden we op basis daarvan Nederlandse burgers op hoge kosten jagen?
Iedere denkbare maatregel om klimaatverandering te voorkomen is nodig, zegt Ouwehand (PvdD): we moeten onze manier van leven veranderen. Maar een te radicale omslag tast het draagvlak onder de bevolking aan, betoogt Dijkstra (VVD). Hij pleit voor een realistische benadering waarbij mensen eigen keuzes maken en hun levensstijl en welvaart behouden.

Suggesties voor Nederlandse actie
Wat kan Nederland concreet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen?

  • Smaling (SP): houd veenweides nat, stimuleer emissievrije auto’s en maak de gebouwde omgeving gasvrij
  • Jan Vos (PvdA): laat bedrijven stappenplannen maken voor vermindering of afvang van CO2
  • Mulder (CDA): streef naar meer Europese samenwerking, bijvoorbeeld via het emissiehandelssysteem

Klimaatverandering is niet alleen een groot probleem maar biedt ook economische kansen.

  • Dik: duurzame technologie stimuleert de werkgelegenheid
  • Smaling: zoek naar technologische doorbraken zoals kunstmatige fotosynthese
  • Dijkstra: Nederland is koploper in waterbeheer

Heeft opstelling Trump consequenties?
De nieuwe Amerikaanse president zegt te betwijfelen of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Wat zijn de consequenties voor de uitvoering van het klimaatakkoord?, vragen Vos en Van Tongeren. Madlener vreest dat de Nederlandse concurrentiepositie verslechtert als Nederland zich wel en de VS en China zich niet aan de Overeenkomst van Parijs houden.
Het is teleurstellend dat het Amerikaanse klimaatbeleid jaren terug in de tijd wordt gezet, zegt de staatssecretaris. Maar het is hoopgevend dat individuele staten als Californië het klimaatakkoord gewoon willen nakomen.

De Kamer stemt op 31 januari over het wetsvoorstel en de ingediende moties. (…)’

 

Bronnen
Tweede Kamer, 25 januari 2017: Ratificatie klimaatakkoord Parijs
Foto: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.