KNMI: ‘Minder gas winnen helpt’

KNMI: ‘Minder gas winnen helpt’

12 september 2016Het KNMI constateert een afname van ‘seismiciteit’ in Groningen. ‘De effecten van de reductie in de gaswinning beginnen zichtbaar te worden.’

Uit een bericht van het KNMI
‘(…) Er zijn dit jaar 8 bevingen met een magnitude groter dan 1,5 opgetreden in het Groningenveld. In 2015 waren dit er nog 23. Sinds in 2014 de gasproductie rond Loppersum beperkt is, lijken de bevingen in de regio minder geworden. Met de stand van zaken van dit jaar erbij lijkt het ook of de zwaarte is afgenomen. Om hier op een objectieve manier naar te kijken, is het ‘seismisch moment’ van belang. Op basis van de magnitude van de bevingen kan het seismisch moment uitgerekend worden en het totale seismische moment voor dat jaar worden bepaald. Hierbij telt niet alleen het aantal bevingen, maar ook de sterkte van deze bevingen. (…) Het jaarlijkse seismische moment is sinds 2012 al aan het afnemen. Dit geeft de indicatie dat minder winning, mede rondom Loppersum, tot een vermindering van de seismiciteit heeft geleid.

Geen voorspelling
Deze observatie heeft geen voorspellende waarde voor de toekomst. Het voorkomen van bevingen, waar, wanneer en hoe zwaar, heeft een grillig karakter. Het is niet te voorspellen waar en wanneer de volgende beving optreedt of welke sterkte deze zal hebben. De toekomst zal leren hoe consistent mogelijke veranderingen zijn en of de indicaties stand houden. Deze resultaten behoeven ook nog verder onderzoek, zoals naar de toename van het seismisch moment in het zuiden onder de veranderende productie. (…)’

 

Bronnen
KNMI, 9 september 2016: Afname van seismiciteit in Groningen
Illustratie: dreigingskaart KNMI

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.