Kolencentrales – ‘Niet voor miljarden uitkopen; sluiting gaat vanzelf’

‘Sluiting Nederlandse kolencentrales kost € 3,3 mrd’

10 augustus 2016 – Het sluiten van de nieuwe kolencentrales hoeft geen cent te kosten, de markt regelt het vanzelf wel. Fossiel wordt gewoon te duur. Dat schrijft Hans Molenaar van IVM Caring Capital in een opiniebijdrage in het FD.

Molenaar vindt dat de overheid geen cent moet besteden aan het uitkopen van kolencentrales. De € 7 mrd die het volgens minister Kamp zou kunnen kosten, kan het kabinet beter steken in nieuwe duurzame energieprojecten.

Uit de opiniebijdrage van Molenaar
‘(…) Door de verdere prijsdalingen zal zonne-energie op steeds meer plaatsen goedkoper worden dan fossiele energie. Ook windenergie op land is op een aantal plaatsen in de wereld inmiddels goedkoper dan elektriciteit uit fossiele energiebronnen.(…) De opslag van elektriciteit wordt snel goedkoper. Dit is een echte ‘game changer’ want hierdoor kunnen we de productie van elektriciteit loskoppelen van de consumptie ervan. Deze combinatie van goedkope duurzame energie en goedkope opslag wordt de doodsteek voor de productie van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen. Dit wordt nog versterkt door het gegeven dat de kosten voor de productie van duurzame energie vooral bestaan uit stichtingskosten. Een windmolen of een zonnepark bouwen en plaatsen is duur. Maar als ze eenmaal draaien en elektriciteit produceren zijn de variabele kosten erg laag. Eenmaal geïnstalleerd blijven zij elektriciteit produceren, ook als de prijs laag is. Bij de productie van fossiele elektriciteit zijn de variabele kosten veel hoger, omdat er gas, olie of kolen worden verstookt.
Dit betekent dat een fossiele elektriciteitscentrale met verlies draait, zodra de prijs van elektriciteit lager is dan de variabele brandstofkosten. Vanwege de vaste kosten is tijdelijk stilleggen van een centrale eveneens duur. De komende jaren zal de productie van duurzame energie snel toenemen, tegen steeds lagere kosten. De rentabiliteit van fossiele energiecentrales daalt en wordt op een bepaald moment negatief. De energiebedrijven zullen concluderen dat verdere exploitatie verlieslatend is en zelf het besluit nemen de centrales te sluiten. (…)’

Bronnen
FD, 10 augustus 2016: Marktwerking leidt vanzelf tot sluiting kolencentrales (Registratie)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.