Koning opent biowarmtecentrale Purmerend

14 maart 2015 – Koning Willem-Alexander heeft de BioWarmteCentrale de Purmer in Purmerend geopend. Met deze stadsverwarmingscentrale voorziet Stadsverwarming Purmerend (SVP) haar 25 duizend klanten voor 80 procent met groene warmte.

De overige 20 procent komt uit twee hulpwarmtecentrales.

Uit een bericht van Stadsverwarming Purmerend
‘(…) Stadsverwarming Purmerend (SVP) produceert haar warmte met behulp van de BioWarmteCentrale (44 MWth) en twee hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa (houtsnippers) spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. (…)’

Teun Bokhoven, de voorzitter van de Duurzame Energie Koepel, hield bij de opening een speech.

Uit de transcriptie van de speech op de website van de Duurzame Energie Koepel
‘(…) Met deze centrale wordt aangetoond dat we onze warmtevoorziening voortaan duurzaam kunnen inrichten. Dat is juist vandaag relevant tegen de achtergrond van de noodzaak, winning en beschikbaarheid van aardgas. Aardgas zal de komende decennia minder beschikbaar zijn voor de verwarming van woningen en gebouwen.
Ik zie deze mijlpaal vandaag dan ook als de start van onze Nederlandse Energiewende, die in onze omstandigheid meer een Gaswende zal zijn. (…)’

‘(…) Bij die omschakeling naar hernieuwbare energie wordt vaak gekeken naar de hernieuwbare opwekking van elektriciteit door bijvoorbeeld zonne- en wind energie. Daar gaat in het publieke debat veel aandacht naartoe, maar elektriciteit vormt slechts een kwart van ons energiegebruik, terwijl we meer dan 60% van onze energie nodig hebben voor de verwarming van gebouwen, tapwater en industriële processen. Daar zit dan ook de grote uitdaging  van onze Gaswende: om die hoeveelheid energie voor verwarming niet langer met gas op te wekken moeten we op een totaal andere manier gaan kijken naar onze warmtevoorziening. (…)’

 

Directeur Gijs de Man in een bericht van de NOS
‘(…) “Het vuur in de ovens verwarmt de lucht tot 600 graden Celsius. Die hete lucht stijgt op en bovenin de oven loopt een fijnmazig netwerk van buizen vol water. Zo wordt het water van de stadsverwarming verwarmd.” (…)’

 

Bronnen
Stadsverwarming Purmerend, 13 maart 2015: Koning opent BioWarmteCentrale in Purmerend
Duurzame Energie Koepel, 13 maart 2015: Stadsverwarming BioWarmteCentrale Purmerend: start van de “Gaswende”
SER, 13 maart 2015: Willem-Alexander opent BioWarmteCentrale
NOS, 13 maart 2015: Koning opent BioWarmteCentrale

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.