Kosten gastransport kunnen 3% omlaag

151007-GTS

7 oktober 2015 – Gasunie Transport Services (GTS) wil de gastransporttarieven met 3% verlagen. Een voorstel daartoe heeft GTS ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Uit een bericht van GTS
‘(…) Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de tarieven voor transport, kwaliteitsconversie en balancering voor 2016 met gemiddeld 3% dalen ten opzichte van 2015. Dit is het gevolg van een aantal effecten.
De omzetnacalculatie over 2014 en de lagere verwachte verkopen voor 2016 leiden tot een opwaarts effect op de tarieven. De verwachte daling van de verkopen wordt vooral veroorzaakt door een afname van de binnenlandse productie en van de export.
Een neerwaarts effect treedt op door toepassing van de efficiëntie korting (oftewel de X-factor). Daarnaast heeft door een besluit van de ACM een verschuiving van kosten plaatsgevonden van de taak transport naar de taak bestaande aansluiting. De verschuiving heeft een neerwaarts effect op de tarieven van transport en een sterk opwaarts effect op de tarieven van de bestaande aansluiting.
ACM beoordeelt het tarievenvoorstel van GTS en zal naar verwachting in december 2015 een tarievenbesluit nemen. (…)’

Bronnen
Gasunie Transport Services, 6 oktober 2015: Tarievenvoorstel 2016
ACM, 7 oktober 2015: Voorstel GTS voor tarieven 2016 landelijk netbeheer gas  
Foto Gasunie Transport Services

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.