Laatste vijf kolencentrales blijven voorlopig open – Sluiten is te duur

Laatste vijf kolencentrales blijven voorlopig open – Sluiten is te duur

19 januari 2017De vijf nog resterende kolencentrales in Nederland blijven voorlopig draaien.  Minister Kamp laat de besluitvorming over aan het volgende kabinet. Hij volgt dus niet de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer die sluiting wil.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Van de tien centrales in Nederland zijn of worden er al vijf gesloten, maar een Kamermeerderheid vindt dat niet ver genoeg gaan en wil dat ze allemaal dichtgaan. De regeringspartijen PvdA en VVD staan daarbij tegenover elkaar: de PvdA is het eens met de meerderheid; coalitiepartner VVD is tegen, onder meer omdat sluiting te duur zou zijn.
Ook het kabinet vindt sluiting van alle centrales niet nodig. Volgens minister Kamp kan Nederland de beoogde reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent in 2020 halen zonder meer centrales stil te leggen.
Het kabinet vindt wel dat sluiting van de meest vervuilende centrale in beeld komt als later dit jaar blijkt dat de milieudoelstellingen niet worden gehaald. Dat is een verwijzing naar de Hemwegcentrale in Amsterdam.

Pappen en nathouden
PvdA-Kamerlid Vos heeft al een wijzigingsvoorstel klaar om de centrales toch te sluiten, twee in 2020 en drie in 2030. “Pappen en nathouden is in de Nederlandse politiek vaak de strategie die door het kabinet bij dit soort dossiers wordt gevolgd. Het gaat de PvdA niet snel genoeg. En we moeten ver van tevoren aangeven wanneer de centrales dichtgaan.”
GroenLinks-leider Klaver spreekt van een bizar besluit van het kabinet. Volgens hem doet het kabinet alsof we nog in de twintigste eeuw leven. (…)’

Twistappel in kabinet

Uit een bericht van De Telegraaf
‘(…) De kolencentrales zijn al langer een twistappel tussen regeringspartijen PvdA en VVD. De regering spreekt geen voorkeur uit voor een van de scenario’s. Wel zegt ze dat de meest vervuilende centrale dicht zal gaan als blijkt dat de doelstelling uit het Urgenda-vonnis niet wordt gehaald. Dat is een verwijzing naar de centrale aan de Hemweg in Amsterdam. (…) Aan het eind van 2017 wordt in de zogenoemde Energieverkenning opnieuw gekeken of Nederland nog op koers ligt om de doelstelling uit het Urgenda-vonnis te halen. Kamp laat weten erop te vertrouwen dat die evaluatie positief zal uitpakken. Ik denk dat de vraag niet zal zijn ,,of we die 25 procent halen, maar met hoeveel we er overheen gaan”, aldus de minister. (…)’

PvdA komt met wetsvoorstel tot sluiting

Uit hetzelfde bericht van De Telegraaf
‘(…) PvdA-Kamerlid Jan Vos zegt in een reactie dat zijn partij wil dat de eisen voor kolencentrales de komende jaren worden aangescherpt, zodat er in 2020 twee centrales dicht moeten en in 2030 de laatste drie. De partij komt nog voor de verkiezingen met een wetsvoorstel, aldus Vos. (…)’

Urgenda: ‘Jammer’

Uit een bericht van RTL Nieuws 
‘(…) Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, laat aan RTL Z weten dat ze het besluit “jammer” vindt. “Kamp denkt nu: we hebben het een en ander gedaan, en door een nieuwe rekenmethode kunnen we de 25 procent reductie van CO2-uitstoot halen. Hij heeft niet zo’n haast meer”, zegt ze. “Ik hoop dat het volgende kabinet een verstandiger keuze zal maken. Wil je meer dan 25 procent afbouwen, dan moeten de kolencentrales dicht.” Nederland kan niet om het sluiten van de centrales heen, stelt ze. “We moeten binnen vijftien jaar stoppen met de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen. Alles wat je eerder kunt stoppen is voor volgende generaties pure winst, maar dat besef moet nog doordringen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat snelle reductie veel goedkoper is.” (…)’

Greenpeace: ‘Kamer moet ingrijpen’

Uit hetzelfde bericht van RTL Nieuws
‘(…) Volgens Greenpeace gaat minister Kamp met het besluit “volkomen voorbij aan het Urgenda-vonnis, de klimaatafspraken van Parijs en het brede politieke én maatschappelijke draagvlak voor het sluiten van deze CO2-kanonnen”, stelt campagneleider Willem Wiskerke in een schriftelijke verklaring. “Het is nu aan de Tweede Kamer om in te grijpen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een kolenexit”, zegt Wiskerke. “De maatschappelijke druk om de centrales te sluiten zal blijven toenemen. De hete aardappel doorschuiven naar een volgend kabinet verandert daar niets aan.” (…)’

Natuur en Milieu: ‘Zwarte dag voor het klimaat’

Uit een persbericht van Natuur en Milieu
‘(…) Een zwarte dag voor het klimaat. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het besluit van minister Kamp en staatssecretaris Dijksma om de laatste vijf kolencentrales in Nederland voorlopig open te houden. “Onbegrijpelijk en een gemiste kans dat de minister niet in één klap 11% van de totale CO2-uitstoot wil besparen. Deze reductie is keihard nodig om klimaatverandering tegen te gaan,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu.

De vandaag verschenen Frontierrapporten bevestigen dat de kolencentrales prima kunnen sluiten. Hieruit blijkt dat het sluiten van de centrales per 2020 tot veel CO2-reductie leidt, tegen zeer lage kosten: slechts 14 euro per huishouden per jaar. Bovendien komt de energievoorzieningszekerheid niet in het geding. Natuur & Milieu ziet de rapporten als een duidelijk signaal dat de centrales zo snel mogelijk dicht moeten en kunnen.
“Met het sluiten van de laatste vijf kolencentrales had Nederland gehoor kunnen geven aan de klimaatafspraken van Parijs en het brede maatschappelijke en politieke draagvlak,” aldus van Hooijdonk, “Helaas wordt het probleem nu doorgeschoven naar een volgend kabinet, terwijl er een grote besparingsklapper gemaakt had kunnen worden.” 
Maatschappelijk en politiek gezien staan alle seinen op groen voor het sluiten van alle centrales: 75% van de Nederlanders wil dat alle kolencentrales gesloten worden, zo bleek uit opinieonderzoek in opdracht van NUON. De Kamer nam eind 2015 al een motie van D66 hierover aan. Daarnaast levert het sluiten van de kolencentrales Nederland een welvaartswinst van 4,7 miljard op, blijkt uit een eerdere studie van Natuur & Milieu, uitgevoerd door SEO. (…)’

Geen plan

Uit een bericht van de NRC
‘(…) In plaats van een concreet plan heeft de minister een onderzoek aan de Tweede Kamer gestuurd dat hij heeft laten uitvoeren door het Duitse onderzoeksbureau Frontier Economics, alsmede het eindadvies van de individuele leden van de adviesgroep met wie de minister voortdurend in overleg is geweest over deze zaak. Dat waren onder andere VNO-NCW, FNV, milieuorganisaties en de energiekoepel VEMW. Zij zijn het niet eens geworden over een gezamenlijk standpunt en daarmee wordt de heikele kwestie van de kolencentrales over de verkiezingen heen getild. (…)’

Bronnen
NOS, 19 januari 2017: Geen extra kolencentrales dicht
De Telegraaf, 19 januari 2017: Kolencentrales zaak van volgend kabinet
RTL Nieuws, 19 januari 2017: Vijf Nederlandse kolencentrales blijven open; sluiting is te duur
Natuur en Milieu, 19 januari 2017: Reactie Natuur & Milieu op kolenbesluit Kamp en Dijksma
NRC, 19 januari 2017: Kabinet neemt geen besluit meer over sluiting kolencentrales
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 19 januari 2017: Kolencentrales  (pdf, 9 pag.)
Alle bijlagen bij de brief:
Onderzoek werkgelegenheidseffect van sluiting van kolencentrales in de keten van kolen
Beoordeling mogelijke maatregelen
Gevolgen van scenario’s uitfasering kolencentrales voor de emissies van NOx, SO2, fijn stof en kwik
Advies NVDE inzake kolencentrales
Advies VNO-NCW en MKB-Nederland inzake kolencentrales
Kolenuitfasering
Advies FNV over uitfaseren fossiele brandstoffen in Nederland
Advies IPO inzake kolencentrales
Research of scenarios for coal-fired power plants in The Netherlands  (de studie van Frontier Economics)
Advies Natuur & Milieu en Greenpeace
Advies VEMW inzake uitvoering motie uitfaseren kolencentrales
Research of scenarios for coal-fired power plants in The Netherlands – Addendum
HbR-inbreng over Adviesgroep Kolencentrales

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar; inzet portretfoto’s: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.