SER: ‘Ambitieuze agenda nodig voor transitie naar circulaire economie’

27 juni 2016Een versnelling van de transitie naar een circulaire economie is hard nodig, aldus de SER. In een advies pleit de SER voor een ambitieuze transitieagenda, maar tekent daarbij aan dat er een lange adem nodig zal zijn. 

De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht vrijdag een advies uit in het kader van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie dat de overheid dit najaar presenteert.

Uit een bericht van de SER
‘(…) Een samenhangende Rijksbrede aanpak met betrokkenheid van bedrijfsleven, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties biedt kansen om het proces naar een circulaire economie te versterken en te versnellen. Daarom steunt de Sociaal-Economische Raad in zijn advies over circulaire economie de plannen voor een Rijksbreed Programma Circulaire Economie. De SER pleit voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden op het gebied van circulaire economie.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Om te kunnen versterken en versnellen is breed draagvlak en een lange adem nodig. Continuïteit is essentieel. Anders zakt het na een tijdje weer in elkaar. Het is daarom van groot belang dat werkgevers, werknemers en ook de milieubeweging in dit advies tot gezamenlijke conclusies zijn gekomen.” (…)’

De noodzaak om de transitie te maken naar een circulaire economie is groot, aldus de SER.

Uit het bericht van de SER
‘(…) De vraag naar grondstoffen is de afgelopen eeuw explosief gestegen: de wereldbevolking is 34 keer meer materialen gaan gebruiken, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa. Dit proces is niet houdbaar. Een combinatie van toenemende grondstoffenbehoefte door een groeiende wereldbevolking, geopolitieke spanningen in de winningsgebieden, teruglopende draagkracht van de aarde en snelle technologische ontwikkelingen (waaronder robotisering) verhoogt de noodzaak om veel efficiënter met grondstoffen om te gaan. Nederland en Europa zijn in hoge mate grondstofafhankelijk. Zo moet van de 54 kritische materialen voor Europa 90 procent worden geïmporteerd, vooral uit China. Nederland haalt 68 procent van zijn grondstoffen uit het buitenland. Kwetsbare Nederlandse sectoren zijn onder meer agrofood, enkele industriële sectoren (elektronica, Cleantech) en de chemische sector. (…)’

De SER ondersteunt een Rijksbreed programma, om optimaal in te kunnen spelen op de kansen en bedreigingen die de transitie oplevert voor de Nederlandse economie.

Uit het advies van de SER
‘(…) De SER concludeert (…) dat circulair ondernemen een bijdrage levert aan het toekomstbestendig maken van sectoren die gevoelig zijn voor de aanvoer van bepaalde grondstoffen (zoals bijvoorbeeld biomassa, zeldzame aardmetalen en kunststof) of grote prijsschommelingen. In een circulaire economie ontstaan ook nieuwe economische, vaak arbeidsintensieve activiteiten. Dit werkt door in behoud van werkgelegenheid en nieuwe banen op alle opleidingsniveaus. Maar transities kennen naast winnaars ook verliezers. Overheid en sociale partners moeten er voor zorgen dat de gewenste transitie naar een circulaire economie niet ten koste gaat van onnodige faillissementen en verlies van arbeidsplaatsen en dat de arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de circulaire economie op orde blijven. (…)’

Bronnen
SER, 24 juni 2016: SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor
SER, rapport, 23 juni 2016: Ontwerpadvies Handelsperspectieven voor een circulaire economie (pdf)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.