Levensduur brandstofcelsystemen tenminste 2 jaar

141128-HyGearFuelSystems
28 november 2014 – In tegenstelling tot traditionele verbrandingstoestellen zoals de cv-ketel, zet een brandstofcel de brandstof direct om in elektrische energie. Hierdoor ligt het rendement veel hoger en is het milieuvriendelijker, maar de levensduur van een brandstofcel was nog beperkt. Met de juiste instellingen is de levensduur van zo’n brandstofcelsysteem tenminste 2 jaar.
Dit is de belangrijkste uitkomst van het innovatieonderzoek Smart FuelCell Network.
Uit een nieuwsbericht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland
‘Brandstofcelsystemen kunnen op efficiënte wijze elektriciteit en warmte op locatie produceren. Het doel van het innovatieproject was tweeledig. Enerzijds het ontwerpen, bouwen en draaien van brandstofcelsystemen, anderzijds het opnemen van drie van deze systemen in een smart grid. Zodat een centraal computersysteem een aantal brandstofcelsystemen zodanig aanstuurt dat de energieproductie op de meest efficiënte manier gebeurt.
Projectleider van het onderzoek Dick Lieftink van HyGear Fuel Cell Systems: “Met dit onderzoek is de betrouwbaarheid van de onderdelen van het brandstofcelsysteem bewezen. Nu rest ons een wellicht nog grotere uitdaging: het opnemen van de brandstofcelsystemen in een smart grid. Dat behoeft nog vervolgonderzoek.”

Het project is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ), innovatieregeling EnergieOnderzoekSubsidie (EOS). Met deze regeling wilde de Rijksoverheid een meer duurzame energiehuishouding in Nederland stimuleren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde de regeling uit.
In het project Smart Fuel cell Network werkte HyGear Fuel Cell Systems samen met Arese Software engineering en Alliander. Hygear leverde vier brandstofcelsystemen, Arese Software engineering ontwikkelde de software en Alliander leverde input over het consumentengebruik van elektriciteit en warmte.’

Bron
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 28 november 2014: Levensduur brandstofcelsystemen ten minste 2 jaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.