Linkse verkiezingsbelofte: helft fossiel binnen 13 jaar door duurzame energie vervangen

3 maart 2017 – Hoewel het in de verkiezingsdebatten nauwelijks over klimaatverandering en energietransitie gaat, staan er in de programma’s van de verschillende partijen stevige beloftes. Vijf partijen willen in minder dan dertien jaar de helft van alle fossiele brandstoffen vervangen hebben door duurzame energie.

Mark van Baal (Follow This, ‘Change the world: buy Shell’) heeft voor het Technisch Weekblad wat grote lijnen uit de verkiezingsprogramma’s gehaald. Hij concentreert zich op de linkse beloftes.

Uit zijn bijdrage op Technisch Weekblad
‘(…) Over twee punten is iedereen het eens (op de PVV na): over de noodzaak van de energietransitie en over Groningen. De Groningers moeten ruimhartig worden gecompenseerd voor de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning, benadrukken alle partijen.

Forse reductiecijfers
Uit de cijfers in de verkiezingsprogramma’s spreekt vaak wel een enorme ambitie. De linkse partijen willen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95 % is teruggebracht (GL, SP, PvdA), sommigen al in 2040 (PvdD en CU). Alle vijf willen ze al in 2030 op de helft zitten. Dat betekent dat grofweg de helft van de enorme hoeveelheden olie, kolen en gas waar onze economie op draait, in minder dan dertien jaar na de verkiezingsdag van 15 maart 2017 moet zijn bespaard of vervangen door duurzame bronnen.

Maar hoe?
Hoe moet de overheid de energietransitie vlot trekken in Nederland?
De linkse partijen hebben de meeste ideeën:

 • milieuvervuiling belasten en werkgelegenheid subsidiëren (GL),
 • CO2-belasting (GL, SP, PvdA),
 • variabele elektriciteitstarieven om vraag en aanbod af te stemmen (PvdD),
 • een vergoeding voor opslagcapaciteit (PvdD),
 • kolencentrales dicht, verbod op schaliegas (GL, D66, PvdA),
 • geen CO2-opslag (GL, PvdD, CU),
 • Nederland moet het initiatief nemen voor projecten voor energieopslag (PvdA),
 • vanaf 2025 alleen nog nieuwe emissievrije auto’s (PvdA) toelaten,
 • aardgasbaten inzetten voor de energietransitie (PvdA, D66),
 • bedrijven als Shell en BP gaan verplicht rapporteren over de klimaat- en milieu-impact van hun brandstoffen (PvdD),
 • geen nieuwe gasboringen in Groningen en Friesland (PvdA),
 • en alle nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal (PvdA). (…)’

Nationaal Plan Energietransitie
Van Baal hoopt dat de ambitieuze plannen na de verkiezingen worden omgezet even ambitieus beleid.
Hij hoopt op een ‘Nationaal Plan Energietransitie’ en een energiecommissaris om het aan te sturen. Voorlopig constateert hij dat de verkiezingsprogramma’s voor de energietransitie geen breekpunten opleveren.
En, schrijft hij, ‘net als de Deltawerken is de energietransitie technisch haalbaar. Laat dat maar aan de Nederlandse ingenieurs over’.

Bronnen
Technisch Weekblad, 3 maart 23017: Inspirerende cijfers (via Blendle)
Foto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.