Loket voor ondersteuning energieambities industrie

6 juli 2015 – De overheid heeft een loket geopend voor MEE-bedrijven die bedrijfsspecifieke ondersteuning willen bij de verbetering van hun energie-efficiëntie.

Bedrijven die vallen onder de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE) en knelpunten ervaren bij energie-efficiëntiemaatregelen die verder gaan dan het MEE-convenant, kunnen een beroep doen op een nieuw loket: het loket ‘Bedrijfsspecifieke afspraken energie-efficiëntie’.
Dit in het kader van 9 PJ energie-efficiëntiewinst die de industrie in 2020 moet hebben gerealiseerd.

Uit een bericht van RVO.nl
‘(…) ETS-plichtige bedrijven die energie-efficiëntieambities hebben boven op het MEE-convenant kunnen zich bij het loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) melden. Een bedrijfsspecifieke afspraak is een vrijwillige een-op-een-afspraak tussen de overheid en een bedrijf of een groep van bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant. Het raamwerk [aan afspraken] is getekend door VNO-NCW, het ministerie van EZ en 7 brancheorganisaties in de MEE-sectoren chemie, glas, metallurgie, papier en karton, overige industrie, bierbrouwerijen en raffinaderijen. Hiermee spannen zij zich maximaal in voor verbetering van de energie-efficiëntie en concurrentiepositie van de betrokken bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Het kan gaan om afspraken rondom uiteenlopende zaken, zoals restwarmtebenutting, vervanging van verouderde apparatuur of demonstraties met innovatieve technologie. De overheid ondersteunt rondom bijvoorbeeld regelgeving, zakenpartners, financiering, onderzoek of kennisontwikkeling. De een-op-een-afspraken zijn onderdeel van een extra maatregelenpakket voor de energie-intensieve industrie, zoals afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Ze moeten bijdragen aan het besparingspotentieel van 9 Petajoule. (…)’

Uit een bericht van Energeia over het raamwerk
‘(…) Ondanks dat deze maatregelen voor elk bedrijf verschillend kunnen zijn, is het toch handig als deze gesprekken enigszins gestructureerd plaatsvinden. Daarom is nu een ‘raamwerk’ opgesteld, een soort leidraad over de procedure, hoe er geëvalueerd gaat worden en aan welk soort maatregelen ongeveer gedacht moet worden. (…)’

 

Bronnen
RVO, 30 juni 2015: Nieuw loket voor ondersteuning bij energieambities in de industrie  Energeia, 24 juni 2015: Kamp en industrie eens over raamwerk energiebesparing (Registratie)
Raamwerk bedrijfsspecifieke afspraken Rijksoverheid en ETS-bedrijven (Raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken, gericht op verbetering van de energie-efficiëntie en concurrentiepositie van bedrijven die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS) vallen.) (pdf, 6 pag, 3,5 MB)
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, 29 juni 2015: Energie-efficiëntie in de industrie (pdf, 8 pag., 89 kB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.