Master Earth and Environment

Wageningen University
Earth and Environment is een twee jarige masteropleiding waarin je leert met een natuurwetenschappelijke bril kijken naar de processen en structuren die onze planeet leefbaar maken. Dankzij jouw kennis van hydrologie, meteorologie, geologie en bodemkunde kun je een brug slaan tussen de aardlagen waar wij als mensen gebruik van maken. Je maakt hierbij gebruik van principes die je aangereikt worden vanuit de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je verkrijgt kwantitatief inzicht in de belangrijkste processen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer en de invloed daarop door de mens. Je kunt gaan werken aan wereldomvattende vraagstukken op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit, bodem degradatie en voedselvoorziening, biodiversiteit, klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.
Binnen de Master opleiding Earth and Environment kan worden gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
– Hydrology and Water Resources
– Meteorology and Atmospheric Chemistry
– Biology and Chemistry of Soil and Water
– Geography of Soils and Earth System Dynamics

WO
Master
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 augustus
Duur 2 jaar
Taal Engels
Website
Toelatingseisen
Kosten  

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.