Master of Urban & Area Development (deeltijd)

Saxion Hogeschool en Hogeschool Utrecht
De Master of Urban & Area Development is een tweejarige, NVAO geaccrediteerde, deeltijdopleiding tot all-round gebieds- en procesmanager voor mensen met minimaal 3 jaar werkervaring. Studenten zijn werkzaam bij een gemeente, woningcorporatie, adviesbureau, provincie, onderwijsinstelling, ontwikkelaar, ontwikkelende bouwer, financiële instelling of als zelfstandige. De tweejarige masteropleiding bestaat uit zes tienweekse masterclasses en het schrijven van een masterproef. Het is ook mogelijk om de masterclasses apart te volgen. In elke masterclass staat een ander gebiedstype centraal: bijvoorbeeld een wijk, een binnenstad, een bedrijventerrein, de stadsrand. Opgaves in bestaand (stedelijk) gebied staan altijd centraal.
De Master of Urban & Area Development is een Joint Degree van Saxion Hogeschool en Hogeschool Utrecht. Als je de opleiding succesvol afrondt, voer je de mastertitel MUAD.
Onderwerpen die aan bod komen zijn integrale gebiedsontwikkeling, multi-partijen samenwerking, regie stedelijke vernieuwing, draagvlak en communicatie, ontwikkelingsplanologie, duurzaamheid en milieutechnische en juridische aspecten.

HBO
Master
Deeltijd

Start 1 september
Duur 2 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten  

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.