Meer dan zestig landen tekenen Energiehandvest

21 mei 2015 – Meer dan zestig landen tekenden in Den Haag een akkoord dat moet zorgen voor meer energiezekerheid wereldwijd en betere investeringskansen voor bedrijven. Het akkoord is een vernieuwing van het eerdere Europees Energiehandvest uit 1991.

Tijdens een tweedaagse conferentie in Den Haag kwamen alle EU-landen samen, maar ook landen van buiten de EU, zoals de Verenigde Staten, China, Australië, Japan, Colombia, Iran en Chili. Zij tekenden het Energiehandvest, maar daarin afspraken over samenwerking op energiegebied.

Uit een bericht van het ministerie van Economische Zaken
‘(…) Meer investeringen in pijp- en elektriciteitsleidingen en energieproductie. Meer mogelijkheden voor internationale handel in energie. Werken aan toegang tot energie voor burgers in opkomende en ontwikkelingslanden. Internationale samenwerking om energie verder te verduurzamen. Dat zijn de belangrijkste afspraken die meer dan zestig landen vandaag met elkaar hebben gemaakt tijdens de Ministeriële Energiehandvestconferentie in Den Haag. De afspraken moeten leiden tot meer energiezekerheid wereldwijd en betere investeringskansen voor bedrijven, aldus Minister Kamp van Economische Zaken (EZ), die gastheer is van de conferentie.
Minister Kamp: “Tot 2035 is 48.000 miljard dollar nodig aan energie-investeringen om aan de wereldwijde energievraag te voldoen. De afspraken die vandaag zijn gemaakt laten zien dat landen internationaal willen samenwerken op energiegebied. Voor Nederlandse ondernemers biedt dit kansen. Zo voeren Nederlandse bedrijven wereldwijd 70% van de installaties van windmolenparken op zee uit. Deze kennis kan in andere landen goed gebruikt worden.”
Nederland stond in 1991 na de val van de muur aan de basis van het eerste Europese Energiehandvest. Dat is nu vernieuwd. Het doel van het eerste handvest was om tussen Oost en West afspraken te maken over samenwerking op energiegebied. Tijdens de conferentie in Den Haag ondertekenden deelnemende landen een nieuwe politieke verklaring over samenwerking in de energiesector. Dit keer gaat het om een wereldwijde politieke afspraak waarmee ook landen als China, Iran, Chili en Colombia zijn betrokken.
Volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is het e en belangrijk signaal dat dit keer voor het eerst ook landen uit Afrika en Azië en bedrijven deelnamen aan de conferentie: “Energie is meer dan een economisch goed. Ruim een miljard mensen hebben op dit moment geen toegang tot elektriciteit, terwijl dat een cruciale factor is voor meer werkgelegenheid en ontwikkeling. En de vraag wordt in de toekomst alleen maar groter. Deze uitdaging kan alleen worden aangepakt als overheden en bedrijven samenwerken om tot efficiëntere, slimmere vormen van energievoorziening te komen.”
Landen die het handvest onderschrijven zijn voor bedrijven aantrekkelijker om zaken mee te doen. Het ondertekenen van het handvest is een eerste stap voor landen om ook toe te treden tot het Energiehandvestverdrag. Investeringen die bedrijven doen in een land genieten door het ondertekenen van het verdrag wettelijke bescherming en bedrijven lopen daarmee minder risico. (…)’

Uit een bericht van International Energy Charter
‘(…) Dr. Urban Rusnák, Secretary General of the Energy Charter Secretariat, stated: “This Ministerial Conference is the culmination of so much effort by so many. Much has been achieved, that should be celebrated. And yet, much remains to be done. This is not the end of a process, but rather the beginning of a process. Today is the dawn of a new age.” (…)’

Minister Bert Koenders, Buitenlandse zaken, in een bericht van zijn ministerie
‘(…) “Zeker nu geopolitiek weer terug is op het wereldtoneel, moeten we voorkomen dat energie wordt ingezet als politiek drukmiddel”, stelt Koenders. “Het is in het belang van iedereen dat we ons verzetten tegen de inzet van energie als politiek middel.”
Goed overheidsbeleid, een stevige rechtsstaat en internationale samenwerking zijn volgens Koenders van vitaal belang voor een betrouwbare, ononderbroken, veilige en duurzame energietoevoer. “Daarom helpt deze conferentie en het Energy Charter: omdat we hier afspraken maken over handel en samenwerking op energiegebied”, aldus de minister.
Koenders stelt dat het integraal aanpakken van energie, klimaat en veiligheid de komende jaren een van de hoogste prioriteiten is. “Klimaatdiplomatie is geen kunststukje. Het is noodzaak”, aldus de minister.

Bronnen
Ministerie van Economische Zaken, 20 mei 2015: Wereldwijd meer energiezekerheid, kansen voor bedrijven
Rijksoverheid, 20 mei 2015: Toespraak van minister Kamp bij de opening van de Ministerial Conference on the International Energy Charter
Europese Commissie, 21 mei 2015: New International Energy Charter adopted
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 mei 2015: Koenders: energie niet inzetten als politiek drukmiddel
Website International Energy Charter

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.