Milieu- en mensenrechtenorganisaties protesteren tegen doorvoer steenkool

ez,haven rotterdam,ertsoverslagbedrijf eecv,met vakbondsman rene degen

De doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam moet zo snel mogelijk gestopt worden, vinden Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie. Steenkoolwinning resulteert niet alleen in milieuschade, maar ook in mensenrechtenschendingen. Om Nederlands aandeel daarin te tonen, organiseerden PAX, ActionAid en het tijdschrift Vice Versa vrijdag een ‘kolencruise’ door de haven van Amsterdam. FNV Havens stelt echter dat een kolenstop alleen maar zal leiden tot verplaatsing en meer vervuiling. 

In Rotterdam en Amsterdam worden de meeste kolen doorgevoerd van heel Europa, meldt het NOS. De kolenoverslag zou in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw gestegen zijn: in Rotterdam met bijna 10 procent en in Amsterdam met 20 procent. De kolen gaan met name naar de staalindustrie en kolencentrales in de rest van Europa, vooral in Duitsland.

Kolencruise

Kolencentrales stoten niet alleen veel CO2 uit, maar staan ook synoniem aan grootschalige milieuaantasting en mensenrechtenschendingen in landen als Colombia en Zuid-Afrika, weten PAX, ActionAid en het vakblad voor internationale samenwerking, Vice Versa. Om Nederlands aandeel in deze kolenindustrie te tonen, organiseren zij vanmiddag een ‘kolencruise’ in de Amsterdamse haven. Het havenbedrijf zegt mee te varen om de dialoog met de actievoerders aan te gaan.

(tekst gaat door onder de video)

Begin oktober stuurden zes lokale en nationale milieuorganisaties al een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam, waarin zij de gemeente als grootaandeelhouder van de haven vragen om maatregelen te nemen. Zij zouden het leasecontract van de EMO kolenoverslag alleen moeten verlengen als de overslag van energiekolen uiterlijk in 2025 uitgefaseerd wordt, en het havenbedrijf moeten verbieden om na 2025 nog kolen voor kolencentrales over te slaan.

Deadline

Op 30 juni 2018 verloopt het leasecontract van EMO, de grootste kolenoverslag in de Rotterdamse haven en tevens de grootste kolenoverslag van Europa, herinneren de organisaties. Nu niet ingrijpen, stellen ze, betekent dat het leasecontract wordt verlengd met 25 jaar, tot 2043. De haven van Amsterdam, de tweede kolenhaven van Europa, zou dit voorjaar al hebben aangekondigd de kolenoverslag in de haven in 2030 te willen beëindigen.

In een persbericht laat Cees Bos, bestuurder FNV Havens, weten dat verplaatsing van de aanvoer alleen maar langere en dus meer milieuonvriendelijke transportverplaatsingen met treinen als gevolg zal hebben. ‘Met het weren van de kolenoverslag uit Nederland wordt het milieu niet geholpen”, stelt hij, ‘De overslag verplaatst naar onze buurlanden zonder dat dit milieuvoordelen heeft. Acties tegen kolenoverslag vind ik populistisch en ondoordacht. Het klinkt leuk, maar slaat de plank volledig mis.’

Bronnen:

  • NOS, 3 november 2017, ‘Milieuclubs eisen stop op handel in steenkool’
  • ActionAid, 12 oktober 2017, ‘Vaar mee met de kolencruise!’
  • brief aan de gemeenteraad van Rotterdam, 3 oktober 2017, Betreft: Concrete stappen tbv uitfasering van kolen in de Rotterdamse haven
  • Het Parool, 15 maart 2017, ‘Steenkool verbannen uit de Amsterdamse haven’
  • persbericht FNV Havens, 3 november 2017, ‘FNV Havens: Kolenoverslag verplaatsen naar buitenland helpt milieu niet’

Foto: Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.