Milieudefensie eist volledige openbaarheid van contacten Shell en Staat over gas

Milieudefensie eist volledige openbaarheid van contacten Shell en Staat over gas

13 mei 2016 – In reactie op het nieuws over geheime afspraken tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken over de gaswinning in Groningen, eist Milieudefensie dat de overheid haar contacten met het bedrijf hierover volledig openbaar maakt.

Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) gaat Milieudefensie vanaf nu periodiek alle correspondentie over gaswinning opvragen.
De NOS achterhaalde, ook op basis van de WOB en interviews met betrokkenen, dat Shell en Exxon (samen NAM), in 2005 een geheime afspraak maakten met een hoge ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken over het niveau van de gaswinning voor de lange termijn. De Tweede Kamer werd niet geïnformeerd over de afspraak, terwijl die ervoor zorgde dat de beleidsruimte om gaswinning te verminderen sterk werd beperkt.

Ondemocratisch
Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Het is nooit de veiligheid van de Groningers geweest die voorop stond, maar altijd de winsten van Shell. Dit verklaart waarom dat de gaskraan in Groningen nog steeds niet dicht is, hoewel het aardbevingsrisico dan kleiner wordt en minister Kamp de ambitie heeft uitgesproken te stoppen met fossiele brandstoffen. Aan deze ondemocratische beïnvloeding moet een eind komen: de Groningers moeten weer zeggenschap krijgen over hun provincie, niet een oliemultinational.”.

Naast het periodiek opvragen van alle documenten die Shell en het ministerie uitwisselen over de gaswinning, eist Milieudefensie ook dat het geheime winningscontract tussen Shell en Exxon en de Staat eindelijk openbaar wordt gemaakt. Dit werd in 1963 gesloten. Sindsdien onderhouden de bedrijven nauw contact met de verantwoordelijke ministers. Volgens de voormalig inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de toezichthouder op de gaswinning, bevestigen de de documenten die de NOS onthulde hoe groot de invloed van de bedrijven op beleid van Den Haag is. Dat de gaswinning in 2013 omhoog ging, in plaats van omlaag zoals het SodM adviseerde, kwam door de lobby van Shell.

Ike Teuling: “Shell heeft decennialang oneigenlijke invloed uitgeoefend op de besluitvorming over gaswinning. Adviezen van een multinational zijn blijkbaar belangrijker voor het ministerie van Economische Zaken dan die van burgers, of haar eigen toezichthouder. Dat er een WOB-verzoek voor nodig was om hier achter te komen is schandalig. Wat is er nog meer dat wij allemaal niet weten? Hoe vaak vinden er onderonsjes tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken plaats? Wij vinden dat de Groningers in het bijzonder, maar in principe alle Nederlanders het recht hebben dat te weten. Want eigenlijk zouden zij de eerste en belangrijkste gesprekspartner van de minister moeten zijn.”

Gasbesparing
Milieudefensie pleit voor het zo snel mogelijk stoppen van de gaswinning in Groningen. Vanwege de aardbevingen, maar ook omdat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet stoppen. Daarover zijn tijdens de klimaattop in Parijs bovendien stevige afspraken gemaakt, waar ook Nederland zich aan moet houden. Als werk wordt gemaakt van gasbesparing in de gebouwde omgeving en industrie is dat prima mogelijk. De gaswinning kan dan in 2020 terug naar het veilige niveau van 12 miljard kubieke meter per jaar. In 2030 kan de kraan vervolgens volledig dicht. (…)’

Bronnen
Milieudefensie, 13 mei 2016: Milieudefensie eist volledige openbaarheid van contacten Shell en Staat over gas
Zie ook
FluxEnergie, 13 mei 2016: ‘EZ maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’
Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.