Milieudefensie: ‘Europese Commissie ondermijnt Klimaatakkoord’

Milieudefensie: ‘Europese Commissie ondermijnt Klimaatakkoord’

20 juli 2016 –  Het is te laat en te weinig ambitieus. Dat zegt Milieudefensie in reactie op de hoeveelheid broeikasgassen die Nederlandse huishoudens, kleine bedrijven, vervoerders en boeren volgens de Europese Commissie in 2030 maximaal mogen uitstoten.

Uit het persbericht van Milieudefensie
‘(…) Volgens de Europese Commissie moeten zij 36 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. “Maar met die 36 procent worden burgers en ondernemers die gaan investeren voor de gek gehouden”, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie.

Om onder de in Parijs afgesproken opwarming van anderhalve graad te blijven is – naast minder uitstoot door grootgebruikers als Shell en Esso – een daling van minimaal 55 procent afkomstig bij deze kleinverbruikers nodig. Dit nieuwe beleid van de Europese Commissie is achterhaald en ondermijnt het Klimaatakkoord.” Milieudefensie roept daarom op om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan sneller te beperken.

Burgers en ondernemers moeten duidelijkheid krijgen
“De hete aardappel vooruitschuiven lijkt aantrekkelijk,” zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie, “maar we moeten nu al kiezen voor innovatieve oplossingen en energiezuinige huizen, efficiënte machines, elektrisch openbaar vervoer en kleine boerderijen. Alleen zo kunnen we in 2030 en daarna aan de klimaatafspraken van Parijs voldoen.”

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving benadrukt dat haast geboden is en investeringen voor de lange termijn nodig zijn. Het planbureau voegt daar aan toe dat er veel meer nodig is dan het nemen van eenvoudige of goedkope maatregelen. Woningisolatie is zinvol en relatief goedkoop, maar alleen daarmee komen we er niet. Er moet nu al worden geïnvesteerd in alternatieven voor aardgas zoals geothermie.

Kleine vervuilers
De cijfers die vandaag naar buiten kwamen gelden voor kleine vervuilers. Voor de internationale lucht- en de scheepvaart zijn er nog helemaal nog geen effectieve afspraken. De grote CO2-uitstoters in Europa vallen onder het emissiehandelssysteem ETS, dat niet functioneert omdat er te veel emissierechten in omloop zijn. De Europese lidstaten, de rijkste landen op de wereld, moeten heel snel de uitstoot in de steden, op de weg en op het platteland verminderen.

Haalbaar
“Die 55 procent is wel degelijk haalbaar,” zegt Donald Pols. “Daarvoor moeten we wel onze huizen aanpassen, van het gas af en overstappen op aardwarmte,  wind- en zonne-energie. De helft minder uitstoten in het verkeer is mogelijk als burgers en vervoerders overstappen naar duurzamer vervoer: van auto naar trein, fiets of elektrisch vervoer. Investeringen in meer asfalt en de hogere maximumsnelheid zijn een vergissing, zo halen we de klimaatdoelen niet.”

Landbouw
Voor de landbouwsector is reduceren van de uitstoot alleen mogelijk als de veestapel krimpt. Minder kippen, koeien en varkens in ons land dus. Wat helpt is ook minder vlees, zuivel en eieren consumeren. Maar zonder overheidsbeleid dat stuurt op minder vee en meer lokale productie gaan zowel de boeren als het klimaat het niet redden.

Andere economie
Donald Pols benadrukt dat we moeten oppassen met oplossingen die goedkoop lijken, maar waarmee we onszelf uiteindelijk klem zetten. “Het gebruik van restwarmte uit kolencentrales versterkt onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas, terwijl we daar in 2050 vrijwel volledig af moeten zijn. Overschakelen op ‘groen’ gas, gemaakt uit mest uit de bio-industrie, is ook geen optie. De productie van vlees en zuivel leidt tot veel methaanuitstoot en nog teveel veel veevoer wordt gemaakt van soja uit Zuid Amerika. Dat leidt tot klimaatverandering door ontbossing in de tropen”, zegt de directeur van Milieudefensie. “We kunnen samen veel doen om het klimaat te sparen en ondertussen een andere economie op te bouwen met meer werk en minder import. Dat begint echter met Europese overheden die heldere realistische doelen durven te stellen.” (…)’

 

Bronnen
Milieudefensie, persbericht, 20 juli 2016: Europese Commissie ondermijnt Klimaatakkoord
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.