Milieueffecten COBRAcable goed beschreven

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de aanleg van de COBRA- cable tussen Nederland en Denemarken beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. De effecten op de natuur in de Waddenzee en Noordzee blijven beperkt.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili- eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu – besluiten over het project. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.