Milieuorganisaties waarschuwen voor klimaatschade door wetsontwerp biobrandstoffen


18 januari 2017 –
Vandaag praat de Tweede Kamer over de wetgeving rond het gebruik van biobrandstoffen. In een ‘brandbrief’ waarschuwen milieuorganisaties vandaag voor de schadelijke effecten van het wetsontwerp dat de bijmengverplichting van biobrandstoffen (biodiesel) regelt. Er dreigt ‘forse schade aan mens en natuur’.

In een Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu worden vanmiddag de beleidsvoornemens van staatssecretaris Dijksma rond de bijmengverplichting besproken.
De plannen van Dijksma deugen niet vinden de milieuorganisaties,

Uit een persbericht van Natuur & Milieu
‘(…) Nederland telt in 2020 bijna drie keer meer schadelijke biobrandstoffen dan nu als het kabinet haar nieuwe biobrandstoffenbeleid doorvoert. Dat blijkt uit berekeningen van Natuur & Milieu. Met name biodiesel uit voedselgewassen is zeer schadelijk: 80% meer klimaatschade dan fossiele diesel.
“Een vreemd wetsvoorstel dat meteen van tafel moet,” aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. “Biobrandstoffen zijn bedoeld om klimaatschade van fossiele brandstoffen te beperken. Dit voorstel veroorzaakt juist extra schade aan natuur en klimaat.” Natuur & Milieu vraagt samen met andere maatschappelijke organisaties om aanpassing van dit voorstel: voorkom groei van biobrandstoffen uit voedsel en stimuleer vooral biobrandstoffen uit afval en reststromen. (…) Voedsel hoort niet thuis in een tank.” Biodiesel uit voedsel levert gemiddeld 80% meer klimaatschade op dan fossiele diesel. Het meest schadelijk is biodiesel uit palmolie: dat is drie keer schadelijker voor het klimaat dan fossiele diesel, blijkt uit eerder onderzoek. Hierdoor leidt de huidige bijmengverplichting juist tot extra klimaatemissies voor de transportsector dan nu gerapporteerd wordt.
Ook levert de productie uit voedselgewassen serieuze sociale- en milieuproblemen op, zoals concurrentie met voedsel, schade aan biodiversiteit, ontbossing, landroof en afname van de bodemvruchtbaarheid, zo blijkt uit rapportages van Oxfam Novib en Action Aid.

Meer afval, minder voedsel
Biobrandstoffen uit afval en reststromen leveren echter flinke klimaatwinst op. Van Biezen: “Biobrandstoffen blijven van cruciaal belang om onze transportsector te verduurzamen. Maar dan wel op de goede manier. Hoog tijd dus dat de overheid inzet op een snelle uitfasering van schadelijke biobrandstoffen en inzet op geavanceerde biobrandstoffen uit afval en biomassa uit de zee.” (…)’

Bronnen
Natuur & Milieu, persbericht, 18 januari 2017: Nieuw wetsvoorstel leidt tot 3x meer schadelijke biobrandstoffen
Oxfam Novib, IUCN, Milieudefensie, ActionAid, Natuur & Milieu, brandbrief, 18 januari 2017: Gezamenlijke brandbrief biobrandstoffen 
Tweede Kamer, Agenda Kamercommissie Infrastructuur en Milieu (18 februari 2017, vanaf 14 u)
Brief staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over het beleid, 8 september 2016: Duurzame ontwikkeling en beleid (pdf, 5 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.