Miljardeninvestering in versterking kennis en innovatie

6 oktober 2015 – Gisteren ondertekenden diverse partijen het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. In totaal wordt er € 4,2 miljard geïnvesteerd door overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

In het Kennis- en Innovatiecontract is ook ruimte gemaakt voor energiegerelateerde onderwerpen, zoals energie-omzetting en opslag van CO2. De biobased economy (BBE) is een thema dat verschillende ’topsectoren’ doorkruist (Energie, Chemie, Agri&Food).
Met het Kennis- en Innovatiecontract bekrachtigen bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennispartijen en overheden hun inzet op de belangrijke innovatiethema’s voor de jaren 2016-2017. Daarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking die de afgelopen jaren in gang is gezet.

Uit het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017
‘(…) Vanuit de genoemde topsectoren zal naar verwachting door TNO, DLO en ECN in 2016 een totaal budget van ongeveer € 11 mln voor biobased economy worden ingezet. Vanuit NWO wordt voor de drie topsectoren voor 2016 en 2017 naar verwachting een bedrag van ongeveer € 4,6 mln per jaar gelabeld voor BBE. Daarnaast wordt door de Topsector energie een nog nader te bepalen budget voor innovatie in de biobased economy beschikbaar gesteld. De private bijdrage is door de spreiding over de verschillende sectoren lastig expliciet te maken. Naar verwachting wordt in 2016/2017 een privaat bedrag van ongeveer € 25 mln per jaar geïnvesteerd. (…)’

Uit een persbericht van NWO
‘(…) In totaal wordt een bedrag van 4,2 miljard euro geïnvesteerd, NWO draagt hier € 550 miljoen euro aan bij. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. (…)
NWO-voorzitter Jos Engelen: “Naast inzet op cross-overs, zetten we in op langere termijnsamenwerking en een betere aansluiting op de Europese agenda, een breed gedragen wens van de topsectoren. Hiermee verzilveren NWO, de topsectoren en individuele bedrijven in goede samenwerking de kansen voor de strategische agenda’s van de topsectoren. Ook anticiperen we op de Nationale Wetenschapsagenda die eind dit jaar wordt aangeboden aan het kabinet.”
Van de NWO-bijdrage wordt € 200 miljoen besteed aan onderzoek waar ook bedrijven aan meebetalen: publiek-private samenwerking. Een deel hiervan krijgt de vorm van samenwerkingsverbanden van langere duur. (…)’

Overigens staat niet energie centraal in het contract, maar ICT en big data
Het thema dat het meest centraal staat in het contract is niet energie, maar ICT en big data.

Uit een persbericht van Topsectoren.nl
‘(…)  Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Toepassing van ICT wordt daarbij steeds belangrijker. Daarom komt de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro speciaal beschikbaar voor ICT-onderzoek en innovatie. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt 7 miljoen euro bij, TNO 12 miljoen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 20 miljoen euro. (…)
In 2014 is door overheden, kennisinstellingen en bedrijven, voor 814 miljoen euro gezamenlijk geïnvesteerd in 3500 innovatieprojecten. 359 miljoen daarvan kwam van private partijen. Hiermee is de kabinetsdoelstelling dat in 2015, 500 miljoen euro moest omgaan in publiek private samenwerking, waarvan 40% privaat, gehaald.
De innovatiecontracten voor 2016 en 2017 worden dit jaar voor de derde keer afgesloten. Ze hebben een waarde van 4,2 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro voor rekening komt van het bedrijfsleven. (…)’

Schermafdruk 2015-10-05 16.43.27

Uit de Kennis- en Innovatieagenda Energie

De energiethema’s

Schermafdruk 2015-10-05 16.44.39

Bronnen
Topsectoren.nl, persbericht, 5 oktober 2015: Topsectoren: Meer innovatie, extra inzet op ICT
NWO, persbericht, 5 oktober 2015: Bijdrage NWO aan topsectoren in 2016-2017 550 miljoen
Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017 (pdf, 11 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.