Miljardensubsidies voor kolencentrales ter discussie

Miljardensubsidies voor kolencentrales ter discussie

14 november 2015 – Het NOS Journaal besteedde gisteren uitvoerig aandacht aan de miljardensubsidies die de kolencentrales krijgen voor de bijstook van biomassa. Ron Wit (ex Natuur & Milieu, tegenwoordig Eneco) : ‘Het blijkt de duurste vorm van duurzame energie.’ Milieuorganisaties en energiebedrijf Eneco vinden dat op dit punt opnieuw gekeken moet worden naar het Nationaal Energieakkoord.

De NOS heeft zelf laten becijferen hoeveel subsidie met de bijstookregeling gemoeid is; in de komende jaren 3 à 4 miljard euro.

Uit het nieuwsbericht van de NOS
‘(…) De miljardensubsidies die kolencentrales krijgen voor de bijstook van biomassa staan steeds meer ter discussie. Opgeteld gaat het de komende jaren om 3 à 4 miljard euro, blijkt uit berekeningen die diverse deskundigen voor de NOS hebben uitgevoerd. Milieuorganisaties en energiebedrijf Eneco vinden dat dit aspect van het Nationaal Energieakkoord opnieuw besproken moet worden. Volgens Eneco is biomassa de afgelopen jaren duurder geworden dan andere duurzame energie-opties, zoals windparken op zee. Daarom vinden zij dat de subsidie aan kolencentrales moet worden stopgezet, zodat het geld beter besteed kan worden.

Spijt
Kolencentrales stoken biomassa mee, bijvoorbeeld hout uit productiebossen en afvalhout, om de uitstoot van CO2 naar beneden te brengen. Omdat biomassa duurder is dan steenkool, krijgen de energiebedrijven daar subsidie voor. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.
Maar de situatie is sinds dat akkoord in 2013 werd gesloten, flink veranderd. Ron Wit onderhandelde destijds mee namens milieuorganisaties. Nu werkt hij bij Eneco en heeft hij spijt van die afspraak. “Destijds dachten we dat het de goedkoopste vorm van duurzame energie zou zijn. Nu, twee jaar later, blijkt het de duurste vorm van duurzame energie, nog duurder dan windparken op zee.”
Daarnaast ligt er inmiddels een uitspraak van de rechter, dat Nederland in de komende vijf jaar de CO2-uitstoot met 25 procent naar beneden moet brengen. De manier om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, staat ook centraal op de grote wereldwijde klimaattop, die eind deze maand in Parijs begint.
Het kabinet heeft toegezegd de uitspraak van de rechter uit te voeren, ondanks het feit dat de regering in hoger beroep gaat. De milieubeweging en Eneco vinden dat de uitspraak ertoe moet leiden dat alle kolencentrales in Nederland dichtgaan. Ook Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat het “buitengewoon moeilijk” wordt om op een andere manier aan de uitspraak van de rechter te voldoen.

ECN-rapport
In een rapport in opdracht van energiebedrijf Delta, dat eerder ook al pleitte voor het sluiten van kolencentrales, stelde Energie Onderzoeks Centrum Nederland (ECN) vorige week dat het sluiten van alle kolencentrales inderdaad een forse CO2-reductie met zich mee brengt.
De oudste kolencentrales gaan al versneld dicht in de komende anderhalf jaar, is afgesproken in het Energieakkoord. Maar tegelijk zijn er dit jaar drie spiksplinternieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Onder meer hierdoor stijgt de CO2-uitstoot weer, blijkt uit cijfers van het CBS.
Deze twee ontwikkelingen, het duurder worden van biomassa en de uitspraak van de rechter, maken dat de milieubeweging en Eneco vinden dat er een eind moet komen aan het subsidiëren van biomassa en dat alle kolencentrales zo snel mogelijk dicht moeten.

Kolencentrale Eon
Energiebedrijf Eon, dat een van die nieuwe kolencentrales bouwde, wijst de kritiek van de hand. “We hebben het allemaal nodig, biomassa naast zon en wind, om de doelstellingen te halen”, zegt Peter Smets van Eon.
Vooral de bedrijven met nieuwe kolencentrales zullen niet snel akkoord gaan met het sluiten ervan, omdat ze miljarden hebben gekost. Bovendien zien de bedrijven mogelijkheden om naast het stoken van biomassa nog restwarmte en CO2 te leveren aan tuinders en bedrijven. Ook wil Eon de vrijkomende CO2 opslaan in lege gasvelden op zee. (…)’

Bronnen
NOS, nieuwsbericht, 13 november 2015: Miljardensubsidies voor kolencentrales ter discussie  (op deze link staat ook het video-item van het NOS-journaal, lengte 1’31”)
Op de foto (screenshot NOS-item): de twee kolencentrales van E.ON op de Maasvlakte. Links de oude en rechts de nieuwe, de modernste kolencentrale van de wereld die naast kolen ook biomassa gaat verstoken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.