Miljoenensubsidie in rook op na floppen duurzaam fonds

Miljoenensubsidie in rook op na floppen duurzaam fonds

15 september 2016De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zag 2,4 miljoen euro subsidie in rook opgaan door de mislukking van het duurzame inversteringsfonds FEIST. RVO heeft een onderzoek ingesteld. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.

RVO stak bijna 2,4 miljoen euro subsidie in het Fund for Energy, Innovation, Sustainability and Technology (FEIST). Het fonds zou startende bedrijven steunen die zich richten op duurzame energieproductie en -infrastructuur, energiebesparing en -efficiëntie, energieopslag, biobased economy, recycling en afvalmanagement. Maar het fonds zegde meer investeringen toe dan het geld in kas had, aldus RTL Z.

Uit het bericht van RTL Z
‘(…) De problemen drongen ook door tot subsidiegever RVO. Omdat het fonds zich niet hield aan de subsidievoorwaarden, vorderde de overheidsinstelling de miljoenen terug. Toen betaling uitbleef, legde RVO zomer vorig jaar beslag op de aandelenportefeuille van het fonds. Toen bleek dat de aandelen in de duurzame bedrijfjes vrijwel waardeloos waren, of al voor een appel en een ei waren verkocht. (…)
Volgens processtukken zouden de oprichters het benodigde aanvangskapitaal wel hebben gestort, maar zou dat geld direct na de oprichting aan het fonds ‘onttrokken zijn, en als geldlening aan de oprichters verstrekt’. Ook is het de vraag of de andere aandeelhouders van het fonds hun toegezegde investeringen hebben voldaan. (…)
Subsidiegever RVO bevestigt dat er ‘een vermoeden is van oneigenlijk gebruik van de subsidie’ en dat er een onderzoek loopt. RVO wil echter niet inhoudelijk op de zaak ingaan. (…)’

Volgens RTL Z is het onwaarschijnlijk dat de subsidie terugkomt.

Bronnen
RTL Z, 14 september 2016: Duurzaam fonds FEIST flopt, miljoenensubsidie foetsie
RVO over FEIST

Foto: FlexSol, een startup met onder meer vrijstaande lantaarnpalen op zonne-energie en zonne-dakpannen, is een van de bedrijven waar FEIST in investeerde. (FlexSol)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.