Minder fossiel – Is Carbon Tracker veel te optimistisch?


6 februari 2017
Vorige week kwam Carbon Tracker met een rapport waaruit bleek dat de daling van het gebruik van fossiele brandstoffen wel eens veel eerder dan 2040 zou kunnen inzetten, mogelijk zelfs al in 2020. Is Carbon Tracker veel te optimistisch?

Carbon Tracker stelt dat de kosten van elektrische auto’s en van zonnepanelen zo snel dalen dat de vraag naar fossiele brandstoffen al vanaf 2020 zou kunnen gaan dalen.

‘Overtrokken’

Peter van Vliet van Duurzaam Nieuws noemt die verwachtingen ‘overtrokken’ en vindt dat Carbon Tracker zich ’toch ietwat schuldig maakt aan eenzijdige belichting van de ontwikkelingen’: ‘Je mag het best naïef noemen om bijna uitsluitend technologische ontwikkelingen en hun effect op prijsontwikkeling als bron te nemen voor zo’n belangrijke prognose. Want de maatregelen die de transitie moeten versnellen zijn nog altijd sterk afhankelijk van politiek en zakelijke belangen.’
Van Vliet wijst o.a. op de steun die fossiel nu krijgt van Trump. En hij gelooft de voorspellingen over elektrische auto’s niet: ‘Wanneer over 18 jaar 30% van het aantal auto’s elektrisch zou moeten zijn, zou dat nu al betekenen dat toch zeker 20% van de nieuw verkochte auto’s op stroom moet rijden. Helaas is dat nog geen 1%, in sterk ontwikkelde landen in Europa, de VS en Canada. China loopt op kop met 1,4% (de helft van de wereldproductie). En in de rest van de wereld is het nog vrijwel 0.’

Tim Worstall van het Adam Smith Institute (voor ‘praktisch liberalisme’) neemt het rapport van Carbon Tracker ook niet erg serieus. (‘Get solar, and or wind, cheap enough and we’re really pretty much done. Just sit back and watch as the standard technological and capital replacement cycles move from emitting to non- such energy sources.’)

.
‘Niks overtrokken’
NRC-redacteur Paul Luttikhuis verdedigt de verwachtingen van Carbon Tracker in zijn blog. Hij wijst daarbij o.a. op eerdere conclusies van Bloomberg New Energy Finance.
‘(…) Hun scenario is iets minder rooskleurig, maar ook zij schreven een jaar geleden al dat de snelle prijsdaling van accu’s ertoe zal leiden dat elektrische auto’s rond 2025 concurrerend zijn met benzineauto’s. Carbon Tracker denkt dat de vraag naar olie door de elektrische auto in 2025 met twee miljoen vaten per dag kan dalen (oplopend tot 25 miljoen vaten in 2050). Dat is overigens meer dan het Internationaal Energie Agentschap verwacht. Volgens cijfers van de website oilprice.com gaat het IEA ervan uit dat elektrisch vervoer de oliemaatschappijen in 2035 ongeveer 1,3 miljoen vaten per dag gaat schelen, BP denkt zelfs maximaal 1,2 miljoen.
Daar staat tegenover dat Carbon Tracker geen rekening houdt met strengere maatregelen die zouden kunnen voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs. Het rapport gaat uit van het scenario van de nationale bijdrages van landen, die sinds het Parijse akkoord zijn  ingeleverd. Die leiden tot een temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius en moeten landen dus uiteindelijk dwingen tot extra maatregelen. Op een interactieve website laten ze zien wat andere scenario’s zouden betekenen. Echt voldoen aan Parijs kan alleen maar positiever uitvallen voor zonne-energie en elektrisch vervoer. (…)’

Bronnen
NRC, blog Paul Luttikhuis, 3 februari 2017: Een duurzame ontwrichting van de olieprijs
Adam Smith Institute, blog Tim Worstall, 3 februari 2017: How excellent, so that’s climate change dealt with then
Duurzaam Nieuws, bijdrage Peter van Vliet, 5 februari 2017: Overtrokken verwachtingen van Carbon Tracker helpen duurzaamheid niet vooruit
Zie ook
FluxEnergie, 3 februari 2017: Duurzame energie zal fossiel veel eerder verdringen
The Carbon Tracker Initiative, rapport, 1 februari 2017: Expect the Unexpected – The Disruptive Power of Low-Carbon Technology (pdf, 52 pag.)
The Carbon Tracker Initiative, samenvatting rapport, 1 februari 2017: Expect the Unexpected: The Disruptive Power of Low-carbon Technology

Foto: BP (archief BP – Zwitserland)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.