Minister Blok wil dat woningcorporaties meer investeren in verduurzaming woningen

6 december 2016De woningcorporaties hebben weer meer geld om te investeren in de verduurzaming van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe woningen, concludeert minister Blok. Hij roept de woningcorporaties dat ook te doen. Maar werk ons dan ook niet tegen, zeggen de corporaties.

De financiële ruimte blijkt uit een rapport van de Autoriteit woningcorporaties.
Uit een bericht van de Rijksoverheid over dat rapport
‘(…) De verkenningen wijzen erop dat de financiële ruimte de komende jaren verder groeit. Als de rente laag blijft, groeit de ruimte zelfs sterk. De financiële ruimte die er nu is, kent meerdere oorzaken. Zo houden corporaties meer over aan de verhuur van vastgoed dan vroeger, ondanks de verhuurderheffing die in 2013 werd ingevoerd. Dit komt doordat de huren na 2012 sterk mochten stijgen, de corporaties op hun uitgaven bezuinigden en de rente-uitgaven daalden. (…) De Autoriteit woningcorporaties signaleert wél het gevaar dat de sector de beschikbare financiële ruimte te weinig benut. Tot en met 2020 verwachten de corporaties jaarlijks minder te investeren dan vijf jaar geleden. Doordat weinig wordt geïnvesteerd, blijft er geld over uit de huuropbrengsten. Minister Blok roept de woningcorporaties op gebruik te maken van hun financiële ruimte en te investeren in betaalbare, duurzame woningen voor mensen uit de lagere inkomensgroepen. (…)’

Corporaties: ‘Wat voor kabinet krijgen we straks en wat is dan weer het beleid?’

Minister Blok informeerde op 2 december de Tweede Kamer daarover. De corporaties reageerden razendsnel, al een dag eerder.
Uit een persbericht van Aedes
‘(…) Woningcorporaties schroeven hun investeringen in 2017 op ten opzichte van vorige jaren. Dat blijkt uit een rondgang van Aedes onder haar leden. Ook het afgelopen jaar investeerden woningcorporaties gezamenlijk miljarden euro’s in met name nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid.
Uit de rondvraag blijkt dat de meeste corporaties in 2016 en 2017 miljoenen investeren in nieuwe woningen voor starters, gezinnen, ouderen en andere specifieke doelgroepen, nul-op-de-meter-woningen, verduurzaming van bestaande woningen en in planmatig onderhoud. (…) [Een directeur van een corporatie]: De hand is van de knip, maar nog niet volledig. Want wat voor kabinet krijgen we straks en wat is dan weer het beleid?’ (…)
Komend jaar bouwen corporaties 26.000 nieuwe woningen. In 2015 kwam het aantal nieuwbouwwoningen uit op 16.400. Daarnaast verwachten corporaties een sterke stijging van investeringen in energiebesparing; van 257 miljoen euro  in 2015 naar 613 miljoen euro in 2017. (…)’

‘Maar dan moet de minister ons ook niet tegenwerken’

Gisteren kwam er een tweede reactie van de corporaties, een stuk kritischer. Ze zeggen(in een brief aan de Tweede Kamer) tegen minister Blok: ‘Smoor verdere versnelling verduurzaming niet met tegenwerken’.
Uit het bericht van Aedes van gisteren
‘(…) Aedes verwacht de komende jaren een grote versnelling waardoor corporaties rond 2023 de energiedoelstelling van gemiddeld label B zullen halen. Dan mogen er echter geen nieuwe tegenwerkende regels komen en moeten bestaande belemmeringen worden weggenomen. (…) [Door] knellende regels van de rijksoverheid duurt het een paar jaar langer dan 2020 voordat de corporatiesector de doelstelling van gemiddeld label B zal halen. (…)
Juist nu een versnelling in gang is gezet, wil minister Blok corporaties verplichten om huurwoningen met een energielabel slechter dan label C zo snel mogelijk aan te pakken. Ook wil hij de lokale prestatieafspraken inhoudelijk monitoren. Aedes vindt het niet passend om met verplichtingen te komen die mogelijk nieuwe belemmeringen opwerpen. Bovendien is het tegenstrijdig dat de minister enerzijds verduurzaming lokaal wil laten regelen en daar anderzijds nu vanuit Den Haag maatregelen voor wil opleggen. (…)’

Tweede Kamer

Morgen spreekt de Tweede Kamer met minister Blok over de energiebesparing in de woningbouwsector. Op de agenda staat ook de discussie over het toestaan van aardgas in energie neutrale woningen (Nul-op-de-Meter).

Bronnen
Rijksoverheid, 2 december 2016: Woningcorporaties hebben weer financiële ruimte
Aedes, persbericht, 1 december 2016: Woningcorporaties investeren miljarden euro’s in woningmarkt
Aedes, 2 december 2016: Woningcorporaties kunnen weer investeren in nieuwbouw en duurzaamheid
Aedes, 5 december 2016: Aedes: ‘Smoor verdere versnelling verduurzaming niet met tegenwerken’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.