Minister Kamp: ‘Duurzame energie wordt concurrerender’

13 juni 2015 – Minister Kamp verwacht dat kostprijzen van hernieuwbare vormen van elektriciteitsopwekking zullen dalen. ‘Ook windenergie kan naar verwachting op termijn concurreren met conventionele elektriciteitsopwekking.’

Kamp schrijft dit aan de Tweede Kamer in antwoord op kamervragen (van Smaling, SP) over de energieprijzen.
Smaling vroeg de minister n.a.v. de prijsdaling voor energie (door de lagere olieprijs) of ‘energie opgewekt uit fossiele brandstoffen door deze prijsdaling nog een stuk goedkoper wordt dan energie opgewekt uit duurzame, hernieuwbare bronnen?’ En: ‘Hoe wilt u duurzame energie uit hernieuwbare bronnen betaalbaar maken en houden voor alle huishoudens, nu de prijsverschillen tussen fossiel en duurzaam eerder groter dan kleiner lijken te worden?’

De minister beaamt dat er nu sprake is van een relatief lage groothandelsprijs van elektriciteit maar hij wijst er ook op dat ECN en PBL uitgaan van ‘een stijgende groothandelsprijs in het tweede deel van dit decennium. Overigens geven ECN en PBL aan dat de raming van de prijs op langere termijn onzeker is vanwege de vele factoren die bij de prijsvorming een rol spelen. Het gaat om de ontwikkeling van brandstofprijzen en de prijs van CO2-uitstoot, de toekomstige ontwikkeling van hernieuwbare energie en de toekomstige mogelijkheden voor tijdelijke opslag van hernieuwbare elektriciteit om vraag en aanbod beter op elkaar te doen aansluiten, de samenstelling en ontwikkeling van de opwekkingscapaciteit en de ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende verbindingen van elektriciteitsnetten. Daarom kan niet eenvoudig worden geconcludeerd dat de prijzen van fossiel opgewekte energie blijvend laag zullen zijn en de prijsverschillen ten opzichte van hernieuwbare energie slechts groter zullen worden. Daarbij speelt ook de verwachting dat de kostprijzen van hernieuwbare vormen van elektriciteitsopwekking zullen dalen. Een goed voorbeeld is de prijsontwikkeling van zonnepanelen. De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren fors gedaald. Ook windenergie kan naar verwachting op termijn concurreren met conventionele elektriciteitsopwekking.’

Bronnen
Beantwoording Kamervragen, 12 juni 2015: Antwoorden op vragen over een lagere energierekening in 2015  (pdf)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.