Minister Kamp: Het komt echt goed met de energiedoelen

12 oktober 2015 – Minister Kamp was gisteren te gast bij Buitenhof en sprak daar met Pieter-Jan Hagens o.a. over de Nationale Energieverkenning. Samengevat was zijn boodschap: het komt echt goed met de energiedoelen.

We hebben een transcriptie van het betreffende deel van het interview gemaakt.

Pieter-Jan Hagens begint met een citaat van het Tweede Kamerlid Van Veldhoven (D66): ‘Kamp is de enige die nog gelooft in het Energieakkoord’

‘Leuke oneliner, is ook door heel veel kranten overgenomen. Iedereen is er kennelijk erg blij mee, maar de werkelijkheid is dat het Energieakkoord een akkoord is dat 47 partijen met elkaar gesloten hebben, waar een ruime meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Dus zo’n uitspraak is een beetje flauwekul.’

Maar aan de waarde van het Energieakkoord wordt eigenlijk al getwijfeld sinds het afgesloten is.

‘Absoluut niet. Dat Energieakkoord gaat erover dat wij de overgang naar duurzame energie gaan maken.  En er nauwelijks nog iemand te vinden die niet begrijpt dat het nodig is om die overgang van fossiele naar duurzame energie te maken. Wat wij met het Energieakkoord doen is zorgen dat het niet iets is van de regering alleen, maar dat een heleboel anderen zich er ook verantwoordelijk voor voelen. En dat zijn bijvoorbeeld de elektriciteitsproducenten, hele grote bedrijven, maar het zijn ook de natuur- en milieuorganisaties – allemaal willen ze eraan meewerken dat we dit voor elkaar krijgen.’

De kritiek is natuurlijk vooral dat het Energieakkoord niet ver genoeg gaat. Laten we eens kijken naar de percentages. Het aandeel hernieuwbare energie, in het jaar 2023 zou 16% duurzame energie gehaald moeten worden.

‘En dat wordt 16,1%.’

Dat staat niet in dat rapport.

‘Ja hoor, dat staat er echt in. Er staat in dat de meest waarschijnlijke uitkomst voor jet jaar 2023 16,1% wordt.’

Er staat volgens mij in: ‘Misschien wordt het gehaald met aanvullende maatregelen’.

‘Nee. Dat gaat over het jaar 2020. Dan moeten we 14% halen. Daarvan is de stelling: We halen 12,4%.
En wij gaan die 14% halen. Dat doen we op drie manieren.
De eerste manier waarop we dat doen. De oorzaak waardoor we wat achterblijven is het aantal windmolens op land. De projecten die de Rijksoverheid moet doen die lukken. Bij de projecten van de provinciale overheden  zijn wat stagnaties. Daar heb ik met ze over gesproken en we gaan samen die stagnaties weghalen en zorgen dat die windmolens er ook tijdig komen.’

Maar even over die 14%. 14% moet het doel zijn in 2020. Volgens het rapport wordt dat 12,4%. Dat scheelt 1,6%.

‘Zij zeggen van die 12,4% dat dat zo zou zijn als ik niks zou doen. Maar ik doe wel wat. Het eerste wat ik gedaan heb, heb ik net gezegd – met die provincies. Het tweede is dat ik aardwarmte en mestvergisting extra ga stimuleren. En het derde is: ik ga volgend jaar voor € 8 miljard  aan verplichtingen aan voor nieuwe duurzame energieprojecten.
Daar zit biomassa bij, daar zit aardwarmte bij, mestvergisting, zonnepanelen, windmolens op zee en windmolens op land.’

Dus het komt allemaal goed?

‘Het komt goed als we er met z’n allen verschrikkelijk ons best voor doen. Want het is wel zo dat we die fossiele energie met z’n allen de afgelopen honderd jaar hebben opgebouwd. Alle auto’s rijden op fossiele energie,  de huizen worden verwarmd met fossiele energie, de industrie draait erop. En dat willen we allemaal veranderen. Daar moet dus een nieuwe infrastructuur voor opgebouwd worden. Dat gaat niet zo maar, daar moet heel veel voor gedaan worden.’

Mag ik u een heel onbeleefde vraag stellen? Hoe oud is uw koelkast?

‘Ik denk dat die een jaar of acht oud is.’

Dat is niet goed.

‘Nou, ik denk dat het ook niet goed is als je iedere keer meer dingen die nog goed functioneren weggooit.’

Nou, dat zegt professor Blok dit weekend in de Volkskrant. Hij is van de TU Delft. Hij zegt dat je een grote slag zou kunnen slaan met al die oude energieslurpende koelkasten, zoals die van u. Want die moderne zijn een stuk zuiniger.

‘Acht jaar geleden, dat was in 2007, toen waren we ook niet achterlijk. Toen vonden we laag energiegebruik ook belangrijk. Toen kon je ook koelkasten krijgen die een uitstekend laag energieverbruik hadden.’

Er is steeds meer kritiek op uw keuzes.  Ik noemde professor Blok al. Rotmans is ook een bekende hoogleraar die zegt: Wat nou zo zonde is, er is in het Energieakkoord veel te veel nadruk gelegd op die windmolens. Dat is lastig te realiseren, vooral op land, en dat is iets dat de mensen verdeelt. Je bent namelijk voor of je bent tegen.

‘Maar die windmolens waren wel de enige mogelijkheid om die ambitie in 2020 te realiseren. Er is bijvoorbeeld een alternatief dat je getijdenenergie gebruikt. Er is een bedrijf bezig, Huisman in Rotterdam, om in de Oosterschelde ook zo’n getijde-energiecentrale neer te zetten, maar zo’n ding moet ontwikkeld worden nog. In het begin levert dat de elektriciteit op van minder dan éénderde van één windmolen. En wij willen op korte termijn heel veel duurzame energie. En dat kan dus op korte termijn alleen maar met windenergie bereikt worden.’

Maar er is nog wel een andere mogelijkheid die u zou kunnen toepassen, zeggen de beide hoogleraren, en dat is: concentreer je nou eens op warmte en kijk met name naar woningisolatie. Als je een Deltaplan zou maken voor woningisolatie en je zou een aantal jaren een miljoen woningen in Nederland isoleren, dan bespaar je 25%.

‘Dat warmteverhaal hebben ze uit mijn eigen Warmtevisie gehaald.’

Dat hebben ze gepikt van u?

‘Dat mogen ze doen. Daar schrijf ik het voor.  Ik ben naar de Kamer gekomen met een Warmtevisie en heb gezegd dat wij in de toekomst veel meer gebruik moeten maken van warmte. Want wat doen wij? We hebben gas, daar maken we warmte mee, maar ondertussen hebben we ook warmte bij de afvalverbranding en bij de industrie die de lucht in gaat.’

Hier manoeuvreert u heel behendig, maar wat zij zeggen is dat u, of uw collega Blok, veel te weinig doet aan die isolatie van woningen. 

‘Wat we gedaan hebben: in de eerste plaats hebben we voor zowel huurders als eigenaars inmiddels voor een miljard aan financiering georganiseerd om in isolatie van huizen te steken.’

-Maar daar wordt te weinig geld van gebruikt.-

‘Het tweede wat we gaan doen is dat we oudere huurhuizen gaan omvormen tot nul-op-de-meter-woningen en dat betekent dat je daar per saldo helemaal geen energie meer nodig hebt. Dat kun je zelf in je eigen huis oplossen. En dan gaan we beginnen in Groningen -daar wordt een eerste serie van 150 van die huizen neergezet.’

Honderdvijftig? Zij willen 300.000 per jaar…

‘Je moet wel beginnen met zoiets. Ik praat over nul-op-de-meter-woningen. Vervolgens worden daar 1.500 van die woningen gerealiseerd. Dat betekent dat de industriële productie van zulke woningen in een dag tijd gerealiseerd gaat worden. In één dag tijd wordt zo’n huis helemaal getransformeerd. Dat zijn de dingen waarmee we bezig zijn.’

Maar het gaat natuurlijk ook om de aantallen.
In elk geval zegt u dat het allemaal goed komt. Maar de Nationale Energieverkenning zegt de contouren van het duurzaam energiesysteem zijn nog vaag. Een concreet langetermijnperspectief ontbreekt. Ervaart u dat als harde kritiek?

‘Nee. Dat vind ik onzin. Het harde langetermijnperspectief is dat wij in 250 alles op duurzame energie willen hebben. We zijn nu al 1,5 keer zo ver met duurzame energie vergeleken met drie jaar geleden. In het jaar 2020 zullen we 3,5 keer zo ver zijn, in 2023 zijn we 4 keer zo ver en we gaan door tot 2030 en 2050 en dan hebben we de hele zaak omgevormd naar duurzame energie.’

Mooi. Mooi, die cijfers. ’t Is maar hoe je ze interpreteert. 

‘U begon erover, mijnheer Hagens.’

Dank u.

Lengte interviewpassage ± 8 min (6’25” tot 14’15”)

 

Bronnen
Buitenhof, 11 oktober 2015: Minister Kamp

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.