Minister Kamp: ‘Ik beknibbel niet op hulp aan Groningen’

17 maart 2016 – Minister Kamp ontkent dat hij beknibbelt op het oplossen van de problemen in het gaswinningsgebied Groningen. Er wordt gedaan wat nodig is, vindt hij.

In de Tweede Kamer kreeg minister Kamp dinsdag het verwijt steeds maar te beknibbelen op de aanpak van de problemen in het aardgaswinningsgebied.
De PvdA’er Jan Vos: ‘Mag het niet een keer een onsje meer zijn? Kunnen wij hier in Den Haag de mensen in Groningen niet gewoon ruimhartig tegemoetkomen en echt helpen, in plaats van weer overal op te beknibbelen? Dat hebben de mensen in Groningen niet verdiend.’
Minister Kamp reageerde, voor zijn doen, stevig: ‘Ik ben niet voortdurend aan het beknibbelen. Je kunt het halveren van de gaswinning, waardoor de inkomsten met 7 miljard euro teruglopen, moeilijk aanmerken als beknibbelen. Ik denk dat daar gedaan is wat nodig is. Ook als er 38.000 aanvragen zijn ingediend om maximaal €4.000 per woning aan waardevermeerdering te krijgen, kunnen wij niet spreken over beknibbelen. Voor de versterking hebben wij inmiddels 175 miljoen euro uitgegeven. Ook dat kunnen wij niet als beknibbelen aanmerken. Ook is er een economische impuls van bijna 100 miljoen die aan het gebied wordt gegeven.
Ik heb geen zin om te beknibbelen. De mensen in Groningen hebben te maken met een bijzonder reële problematiek. Hun geduld is lang op de proef gesteld. Mijn taak is om te doen wat daar nodig is en wat ook redelijk is tegenover de mensen in het gebied die worden geconfronteerd met iets waar zij niet om hebben gevraagd.’
Overigens vindt minister Kamp het terugdringen van de aardgaswinning en de uitvoering van het versterkingsprogramma voor de getroffen woningen nog belangrijker dan de waardeverminderingsregeling.
De Kamer reageerde op het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat de waardevermindering van de huizen in het aardbevingsgebied op 1 miljard becijferde, een waardevermindering van zo’n 3%. Minister Kamp gaat op basis van CBS-cijfers uit van 2,4%. Kamp beloofde de Tweede Kamer beide onderzoeken te vergelijken om te zien welk cijfer hij moet gebruiken.
Het CDA benadrukte bij monde van Agnes Mulder dat hoe dan ook de hele waardevermindering vergoed moet worden, ‘omdat wij met z’n allen in Nederland baat bij de gaswinning hebben gehad’.

De stand van zaken op een rij:

  • De uitvoering van de bestaande waardedalingsregeling hapert door een beroepszaak waarover pas in 2017 een uitspraak komt.
  • De Nationaal Coördinator Groningen werkt aan een betere regeling en wil die testen in een pilot voor 50 woningen.
  • De minister heeft toegezegd dat er een brede opkoopregeling komt en in afwachting daarvan is er een aparte commissie die nu de schrijnende gevallen bekijkt.
  • De bestaande regeling ter compensatie van de waardevermindering loopt officieel eind 2017 af. Het geld voor deze regeling was bedoeld voor een periode van vijf jaar, maar is al in een periode van twee jaar uitgegeven. Er moeten aanvullende middelen gezocht worden.
  • De tijdelijke ‘regeling waardevermeerdering’ is op 1 februari jl gesloten.
  • Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de waarde van huizen in de provincie Groningen als gevolg van de aardbevingen met bijna een miljard is gedaald. In een dorp als Loppersum, in het centrum van het aardbevingsgebied, loopt die waardedaling zelfs op tot wel 12%. De Groningse onderzoekers komen uit op een gemiddelde waardedaling van 3%.
  • Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, is in nauw overleg met de bewoners een inspectie van de woningen begonnen in vijf dorpen. Bij die inspectie wordt vastgesteld wat er moet gebeuren om de huizen te verstevigen.

 

Bronnen
Tweede Kamer, verslag vragenuur dinsdag 15 maart 2016
Rijksuniversiteit Groningen, persbericht over onderzoek, 12 maart 2016: Waarde Groningse huizen daalt met 1 miljard euro door aardbevingen

Foto: Minister Kamp tijdens een werkbezoek aan Loppersum op 7 maart jl. Hij bekeek daar de voortgang van de versterking van de getroffen woningen. (Foto: Centrum Veilig Wonen)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.