Minister zet meer druk op naleving Energieakkoord

Minister zet meer druk op naleving Energieakkoord

18 mei 2016Minister Kamp zal meer druk zetten op de naleving van het Energieakkoord, omdat met uitsluitend vrijwillige maatregelen de doelen niet worden gehaald. Zo zullen energie-intensieve bedrijven die op 1 oktober nog geen energiebesparende maatregelen hebben getroffen daartoe gedwongen worden.

Alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend zijn het ermee eens dat er een eind moet komen aan de vrijwilligheid en er nu een stap wordt gemaakt van ‘verleiden’ naar ‘verplichten’.
Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord: ‘Nu doorbreken we het taboe van verplichten om de afgesproken doelen binnen handbereik te krijgen. Van Greenpeace tot VNO-NCW, van kabinet tot alle gemeenten, iedereen is het er over eens.’
Hoe de verplichting vorm gaat krijgen is nu nog niet vastgesteld. Dat gebeurt in oktober. Anders gezegd: met name het bedrijfsleven krijgt nog pakweg vier maanden om op vrijwillige basis voldoende resultaat te scoren. Daarna komen er boetes en heffingen.

In het Energieakkoord (een afspraak uit 2013 tussen 47 partijen: overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties) is afgesproken dat in Nederland in 2020 14% van alle energie hernieuwbaar moet zijn en dat er 100 PJ aan energie wordt bespaard.
Eind vorig jaar bleek dat dat niet gehaald gaat worden. De vrijwillige aanpak resulteert in 12% hernieuwbare energie en 55 PJ aan energiebesparing.

Wat gaat er veranderen?

  • De energie-intensieve bedrijven moeten uiterlijk 1 oktober duidelijk maken hoe zij gaan besparen. Zo niet dan volgt dwang in de vorm van een boete. Het gaat om 111 bedrijven uit de staal-, chemie- en papierindustrie die samen 9 PJ aan energiebesparing moeten realiseren. Tot nu toe hebben slechts 2 bedrijven concrete plannen voor energiebesparing.
  • Energieleveranciers zullen verplicht worden ervoor te zorgen dat hun klanten (ook de huishoudens) voldoende gaan besparen. Woningen en kleine bedrijven moeten 20 PJ aan besparingen realiseren. Het realiseren van isolatiemaatregelen staat daarin centraal. Voor eigenaren komt er financiële ondersteuning in de vorm van subsidie en belastingverlaging.
  • Alle kantoren zullen verplicht worden tot een energielabel van minimaal het niveau C.
  • Er komt een extra subsidiepot van € 375 mln voor stimuleringsmaatregelen.
  • Er komen extra maatregelen om burgers ervan te overtuigen van het nut van windmolens op land. Eén van de maatregelen is het inzetten van plaatselijke coördinatoren. Milieuorganisaties als Greenpeace zullen ook een actievere rol gaan spelen.

Minister Kamp is ervan overtuigd dat, met wat extra druk, de doelen nog steeds gehaald kunnen worden.
De NRC verwacht dat het energiebeleid een belangrijk thema zal worden bij de parlementsverkiezingen op 15 maart 2017.
Hij heeft gisteravond de Tweede Kamer geïnformeerd over het ‘Intensiveringspakket Energieakkoord’.

Gevraagd naar wat de burger ervan zal merken, zei Ed Nijpels tegen de NOS dat hij zich kan voorstellen dat aannemers en installatiebedrijven bij particuliere woningbezitters aanbellen en een compleet voorstel doen voor energiebesparingsmaatregelen, inclusief de financiële uitwerking daarvan. ‘Uiteindelijk wordt het betaald uit de besparing die gerealiseerd wordt.’

 

Milieuorganisaties tevreden, ‘maar het is nog niet genoeg’

De NRC noteert reacties van milieuorganisaties.
Uit het bericht van de NRC
‘(…) Greenpeace, een van de partijen in het Energieakkoord, reageerde positief op de aanstaande verplichtingen. „Na lang duwen en trekken hebben we voor het eerst sinds het sluiten van het Energieakkoord de overtuiging dat we alle doelen voor 2020 kunnen halen.” Ook natuurbeschermingsorganisatie Natuur & Milieu zegt tevreden te zijn met de aangekondigde maatregelen. “Een pluim voor de SER borgingscommissie”, schreef de instelling in een reactie.

Greenpeace wijst erop dat dit zal leiden tot 21 procent CO2-reductie in 2020. Daarmee voldoet Nederland nog niet aan de eis van de rechter in de Urgendazaak om in 2020 te komen tot een reductie van 25 procent. Ook is dit nog onvoldoende om de doelen te halen die gesteld zijn op de VN-klimaatconferentie in Parijs. (…)’

 

Bronnen
Trouw, 17 mei 2016: Energieakkoord wordt aangescherpt
De Telegraaf, 17 mei 2016: Verplichte energiebesparing bederijven optie
FD, 17 mei 2016: Bedrijven verplichten tot halen energiedoelen (Registratie)
NOS, 17 mei 20916: ‘Er komt een verplichting op energiebesparing aan’
NRC, 17 mei 2016: Minister zal ingrijpen als groenere economie uitblijft
NRC, 17 mei 2016: Boete op komst voor bedrijven die te weinig energie besparen
Volkskrant, 17 mei 2016: Energieakkoord wordt verplichtend voor huishoudens en bedrijven

Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 17 mei 2016: Intensiveringspakket Energieakkoord (pdf, 3 pag.)
Bijlage: Brief van de Commissie Borging Energieakkoord (pdf, 2 pag.)
Bijlage: Invulling en uitwerking energiebesparingsverplichting voor leveranciers (pdf, 14 pag.)
Bijlage: Beoordeling intensiveringspakket Energieakkoord – ECN (pdf, 46 pag.)

Natuur en Milieu, 17 mei 2016: Reactie Natuur & Milieu op aanvullend maatregelenpakket SER Energieakkoord 

Foto’s: stills uit NOS-reportage (links Nijpels, rechts minister Kamp)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.