Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zet een grote stap voorwaarts in het terugdringen van de CO2-emissies

Het ministerie heeft recent besloten de EPV, die per 1 september van kracht is, uit te breiden met de EPV voor huizen met een gasaansluiting om andere initiatieven, met gelijkwaardige prestaties, gelijkwaardige ondersteuning te bieden. Dit besluit wordt door een groot deel van de markt als zeer positief ervaren. Immers alle maatregelen die bijdragen aan een verminderde CO2 uitstoot zijn welkom. De uitbreiding van de EPV met gas heeft minimaal dezelfde reductie van de CO2 uitstoot als bijvoorbeeld de all electric oplossing. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.