Minor Sustainable Communities

Technische Universiteit Delft
In deze minor leer je duurzame gebouwen en constructies ontwerpen en bouwen. Je leert gerichte oplossingen bedenken voor duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van water, energie, materialen en constructief ontwerpen.
Om een duurzaam ontwerp te maken, ga je aan de slag met een aantal LCA methodieken. LCA is de afkorting van Levencyclus Analyse en tijdens je colleges leer je hoe je een kwantitatieve analyse opstelt aan de hand van een specifiek stappenplan. Op basis hiervan kun je een voorspelling doen over de duurzaamheid van een gebouw of constructie. Naast de methoden leer je werken met tools en rekenmethoden die speciaal zijn ontwikkeld voor ontwerpen en bouwen. Ook bekijk je wat de impact van gebouwen en constructies is voor het milieu.
De minor bestaat uit 5 basismodules en 2 ontwerpmodules. In de 5 basismodules worden de meest recente ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid ten aanzien van energie, water, materialen, ruimte & omgeving en LCA methodieken behandeld.
In de laatste 2 modules worden deze theorie toegepast op een specifiek thema. In dit specifieke thema worden alle duurzaamheidsaspecten integraal verwerkt, waarbij het hoofddoel zal zijn om per thema de kringlopen te sluiten. Je leert zodoende om multidisciplinair te denken en handelen. Duurzaamheid is een maatschappelijk zeer relevant thema en sluit aan op onderzoeksthema’s Energy, Environment, Health en Infrastructures & Mobility van de TU Delft.

WO
Minor

Start september
Omvang 30 ECT / 6 maanden
Taal Nederlands
Website

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.