Vandaag debat Tweede Kamer over gaswinning – Groningen doet een dringende oproep

15 februari 2017Vandaag is er een plenair debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. Vlak voor het debat doet ‘Groningen’ morgen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de gaswinning af te bouwen, de leefbaarheid in Groningen te versterken en op te houden met het ‘gehakketak’ over het gaswinningsdossier.
Het debat van de Tweede Kamer begint om half drie (en staat in de Kamerstukken aangekondigd als een debat over ‘Mijnbouw’).

‘Dringende oproep aan Tweede Kamer’

Voorafgaand aan het debat zal een delegatie uit Groningen een ‘dringende oproep’ doen aan de Tweede Kamer (en aan de lijsttrekkers van alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen). De delegatie bestaat uit de Commissaris van de Koning (René Paas), vertegenwoordigers van de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad Groningen en een vertegenwoordiger van Milieudefensie. Zij doen de oproep namens de provincie, twaalf direct betrokken gemeenten,en o.a.  organisaties uit het bedrijfsleven.

Uit de oproep aan alle fracties van de Tweede Kamer
‘(…) Wij dringen er bij u op aan om over [het gaswinningsdossier] al voor de verkiezingen afspraken te maken. En daarmee het ontwrichtende aardgasdossier zoveel mogelijk te depolitiseren. Natuurlijk bestaan er nog steeds verschillen van mening. Maar als de nationale politiek zo snel mogelijk een akkoord sluit over de kern van de aanpak in Groningen, kunnen we aan de slag. Dan weten we in Groningen waar we aan toe zijn.

De consensus onder de partijen bestaat volgens ons uit de volgende onderdelen:

 1. Er moet een eind komen aan het ‘gehakketak
  De problemen rond gaswinning moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Bewoners krijgen reële keuzes met toekomstperspectief voorgelegd. Dat is wezenlijk voor het herstel van vertrouwen in Groningen.
  .
 2. Niet het geld, maar veiligheid en schadepreventie voor Groningers staat voorop
  Die kan niet worden gegarandeerd bij het huidige winningsniveau. Daarom willen wij een verantwoord afbouwplan gaswinning ingaande in 2018, zodat de regio, en ook alle afnemers van Gronings gas, weten waartoe ze zich moeten verhouden.
  .
 3. Schade & Versterking van woningen
  De (administratieve) belasting voor bewoners bij schadeafhandeling en versterking wordt optimaal verlaagd. Lopende schadegevallen worden met voorrang afgedaan, nieuwe schadeafhandeling en versterking worden onafhankelijk georganiseerd. Bij versterken worden koppelkansen zoals toekomstbestendige dorpen, levensloopbestendig wonen, zorg en leefbaarheid maximaal meegenomen.
  NAM speelt geen rol meer bij de inhoudelijke afwegingen.
  .
 4. Nederland moet snel investeren in de energietransitie,
  en daarbij de kansen benutten die Groningen daarvoor te bieden heeft zodat Groningen koploper wordt.

(…) Het herstel van vertrouwen is gebaat bij duidelijkheid en concrete resultaten.
.

Provincie: gaswinning afbouwen en leefbaarheid versterken’

Uit een persbericht van de provincie Groningen
‘(…) De regio wil dat de Groningers weer toekomstperspectief krijgen. Daarvoor is het nodig dat de gaswinning vanaf volgend jaar wordt afgebouwd en dat leefbaarheid in het gebied wordt versterkt, zo laten de betrokken partijen weten. Ook de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) mag geen rol meer spelen bij de afhandeling van gaswinningsschade. Tegelijkertijd hopen de partijen dat er in de provincie Groningen snel wordt overgestapt op het gebruik van duurzame energie, zodat er straks minder gas nodig is. Als het aan de regio ligt worden deze punten straks na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart onderdeel van het nieuwe regeerakkoord. (…)’

Plenair debat Tweede Kamer over de gaswinning

Aanvang 14.30 u. Te volgen via een livestream en via een handige app ‘Debat direct’ (gratis). De Tweede Kamer heeft sinds kort ook een app die direct toegang geeft tot de betrokken vergaderstukken.

De sprekerslijst:

 • Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)
 • Stientje van Veldhoven (D66)
 • Reinette Klever (PVV)
 • Agnes Mulder (CDA)
 • Eric Smaling (SP)
 • Carla Dik-Faber (ChristenUnie)
 • Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)
 • Jan Vos (PvdA)

Te behandelen zaken
Er staan o.a. tien brieven van minister Kamp op de agenda:

Bronnen
Groninger Bodem Beweging, persbericht, 13 februari 2017: Groningen doet oproep aan lijsttrekkers over gaswinning
Tekst oproep aan de Tweede Kamer
Persbericht provincie Groningen, 13 februari 2017: Groningen doet in Den Haag oproep aan lijsttrekkers over gaswinning
Tweede Kamer, agenda / te behandelen zaken
Tweede Kamer, sprekerslijst

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.