Morgen ‘warme truiendag’; al 200.000 aanmeldingen

4 februari 2016Morgen wordt voor de tiende keer een ‘Warmetruiendag’ georganiseerd. Er hebben al zo’n 200.000 mensen gemeld dat ze mee gaan doen: de verwarming minstens één graad lager en een warme trui aan. Het is tegelijk een oproep om meer aan energiebesparing te doen. 

Uit een bericht van Warmetruiendag
‘(…) De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2. De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat we iets doen is hard nodig, niet voor niets werd de regering onlangs op de vingers getikt om haast te maken met het klimaatbeleid. Daarbij krijgt energiebesparing in het huidige landelijke energiebeleid nauwelijks de aandacht die het verdient. Een gemiste kans, wat ons betreft! (…)
De Greenchoice Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, rond de verjaardag van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol. De bedoeling van het Kyotoprotocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warmetruiendag; zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heet het de Greenchoice Warmetruiendag. De campagne loopt dit jaar van 9 oktober 2015 -de Dag van de Duurzaamheid- tot en met eind februari 2016. De Greenchoice Warmetruiendag vindt dit jaar plaats op vrijdag 5 februari 2016. (…)’

Bronnen
Website Warme Truiendag

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.