Morgen: wetsvoorstel STROOM in Eerste Kamer

Eerste Kamer tegen splitsing energiebedrijven

21 december 2015 – Morgen behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel STROOM (stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren). Het wetsvoorstel  is op 13 oktober 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, VVD, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor. 

Uit de aankondiging van de Eerste Kamer
‘(…) Elektriciteits- en gaswet: Dit wetsvoorstel herziet de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het is onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het Energieakkoord en worden verdere stappen gezet op de weg naar een transparante, concurrerende en duurzame energiehuishouding in 2050, de energietransitie. Het voorstel bevat een samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waarbij bepalingen zijn geordend en gestroomlijnd. De onderwerpen inrichting en taken systeembeheerder en tariefregulering zijn daarnaast inhoudelijk opgepakt. Voor de overige onderwerpen is gekozen voor een nauwe aansluiting bij de huidige wetten. (…)
Inbreng geleverd door:

  • VVD – W.H. Huijbregts-Schiedon
  • CDA – A.H. Flierman
  • D66 – H.J. Pijlman
  • PVV – R.G.J. Dercksen
  • SP – M.P. Meijer
  • GroenLinks – M.B. Vos
  • OSF – H. ten Hoeve
  • ChristenUnie – P. Ester (…)’

 

Bronnen
Eerste Kamer, 34.199 Elektriciteits- en gaswet
Gewijzigd voorstel van wet, 13 oktober 2015: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (pdf, 78 pag.)
Foto: Eerste Kamer

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.