Morgen: zitting Raad van State over gaswinningsbesluit

Raad van State buigt zich over over gaswinningsbesluit

9 september 2015 – Morgen (en overmorgen) behandelt de Raad van State het beroep tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. Het beroep is ingesteld door milieuorganisaties en individuele Groningers.

Uit de aankondiging van Milieudefensie
‘(…) De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging en een aantal particulieren tekenden begin dit jaar beroep [1] aan tegen dit omstreden besluit waarin de gaswinning in Groningen ver boven het veilig geachte winningsniveau blijft [2]. De organisaties vinden dat de gaswinning veel verder omlaag moet om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de omschakeling naar duurzame energie een impuls te geven.
Vorige week tikte de rechter de NAM op de vingers in de historische zaak over het compenseren van waardedaling van woningen. De organisaties verzoeken de Raad van State nu ook minister Kamp terug te fluiten om de gaswinning verder te verlagen. De enige manier om de aardbevingen te stoppen en de veiligheid van de Groningers te garanderen is immers het verder dichtdraaien van de gaskraan. Nederland kan deze daling in aardgasproductie opvangen door efficiënter met aardgas om te gaan en tempo te maken met maatregelen als het energieneutraal maken van woningen. Hiermee komen ook de door de klimaatzaak van Urgenda aangescherpte klimaatdoelen dichterbij [3].
Op 16 januari 2015 tekenden de organisaties beroep aan tegen het winningsbesluit van minister Kamp van januari dit jaar. Zij beroepen zich hierbij onder meer op het Europese verdrag van de rechten van de mens, de Grondwet en de Natuurbeschermingswet. In dit besluit werd oorspronkelijk vastgelegd dat er in 2015 39,4 miljard m3 gas gewonnen mocht worden. Onder grote publieke druk werd de gaswinning in juni verder verlaagd naar 30 miljard m3. De organisaties handhaafden hun bezwaar omdat ook dit winningsniveau niet veilig is.

[1] http://www.groninger-bodem-beweging.nl/downloads/pdf-s-in-nieuwsberichten/125-definitiefberoep

[2] Volgens een advies uit 2013 van het Staatstoezicht op de Mijnen (16 januari 2013) moet de gaswinning teruggebracht worden naar 12 miljard m3 per jaar om de veiligheid in Groningen te garanderen. Dit staat in schril contrast tot het voor 2015 en 2016 vastgestelde gaswinningsniveau van 39,4 miljard m3, later 30 miljard m3. Er zijn ook wetenschappers die aangeven dat de gaswinning uit het Groningenveld helemaal moet stoppen om alle risico’s uit te sluiten.

[3] Met het verduurzamen van woningen kan tot 3,9 Mton CO2 worden bespaard. Om aan het vonnis van de klimaatzaak te voldoen en tot 25% minder CO2 in 2020 te komen moet 15 Mton CO2 extra bespaard worden ten opzichte van huidig beleid. Zie quickscan PBL:http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/quick-scan-van-ecn-en-pbl-brengt-mogelijkheden-voor-extra-vermindering-van-uitstoot-broeikasgassen-i (…)’

Bronnen
Mail Milieudefensie, 8 september 2015: 10 september Raad van State zitting tegen gaswinningsbesluit Groningen (upload, wordfile)
Foto: GroningerOpstand

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.