Motivaction: meerderheid burgers wil meer hernieuwbaar, minder fossiel

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil meer energie uit zon-, wind-, en waterkracht, en minder energie uit fossiele bronnen en kernenergie, blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction. Tegelijkertijd schat men het huidig aandeel duurzame energie in de Nederlandse energiehuishouding vele malen te hoog in. 

In opdracht van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Motivaction onderzocht wat Nederlanders denken over ’s lands energiehuishouding. Hoewel slechts 52 procent geïnteresseerd in duurzame energie zegt te zijn, is een ruime meerderheid voor meer energie uit zon, wind en water en minder energie uit fossiele bronnen en kernenergie. Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen wordt vele malen te hoog ingeschat. Een dringende noodzaak om iets te veranderen, wordt dan ook maar door 20 procent gevoeld.

Ook in eigen achtertuin

85 procent van de ondervraagde Nederlanders wil dat het aandeel zon verder toeneemt. 75 procent is voorstander van wind op zee en 70 procent wil waterkracht. Anders dan vaak gedacht, is er ook een ruime meerderheid te vinden voor meer wind op land (63 procent). Het ‘not in my backyard’-effect viel de onderzoekers mee: iets minder dan een kwart van de ondervraagden, zei het onacceptabel te vinden als zijn of haar buurt ‘ingrijpend verandert’ door nieuwe windmolen- en zonneparken en hoogspanningsleidingen. 43 procent vindt dit wel acceptabel.

Aardgas wordt steeds minder populair: 61 procent wil dat het aandeel aardgas in de energiemix vermindert, ten opzichte van 50 procent in 2015, toen toenmalig minister Henk Kamp een vergelijkbare studie liet doen. Ook het aandeel aardolie (62 procent) en steenkool (72 procent) moet verminderen, vinden de ondervraagden.

Grove mispercepties

Hoewel 52 procent van de Nederlanders geïnteresseerd in duurzame energie zegt te zijn, lijken de Nederlanders weinig idee te hebben van de reële aandelen energie uit hernieuwbare bronnen. Terwijl het totale aandeel duurzame energie op 22 procent wordt geraamd, worden individuele energiebronnen als zon, ‘wind op zee’ en ‘wind op land’ respectievelijk op 11, 9 en 8 procent ingeschat. Opgeteld komen de inschattingen van verschillende soorten hernieuwbare energie op 45 procent energie uit, ziet Motivaction, bijna acht keer meer dan hun reële aandeel.

Slechts 20 procent van de ondervraagden denkt dan ook dat er op het gebied van fossiele energie “dringend veranderingen” moeten komen, terwijl 32 procent vindt dat zulke veranderingen nodig zijn op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Bronnen:

Foto: Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.