‘NAM reserveert veel te weinig voor de aardbevingsschade. Nieuwe kabinet moet ingrijpen.’

4 mei 2017Voor schadevergoedingen in het aardbevingsgebied van Groningen zal meer dan een miljard euro per jaar nodig zijn, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Profundo. Toch reserveert de NAM niet meer dan 217 miljoen euro per jaar.

Profundo maakte de berekeningen in opdracht van Milieudefensie.
Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) ‘Het is overduidelijk dat het gereserveerde bedrag veel te laag is om de gedupeerden te compenseren. Kennelijk denken de rekenmeesters bij de NAM dat ze wegkomen met een schijntje’, stelt Jorien de Lege van Milieudefensie. Het rapport laat zien dat de NAM nog steeds negeert hoe verwoestend de gaswinning is voor de woonomgeving in het gebied.

Twee scenario’s
In het rapport is de mogelijke toekomstige schade berekend aan de hand van twee bevingsscenario’s. Scenario A gaat er vanuit dat er bij geleidelijke vermindering van de gaswinning geen bevingen meer plaatsvinden van meer dan 2 op de schaal van Richter en dat de schade beperkt blijft. In dit scenario wordt ten minste 313 miljoen euro uitgekeerd aan compensatie. In scenario B nemen de bevingen ook bij minder gaswinning niet af en blijft het patroon van in de jaren 2012 -2016 zich herhalen. Hierbij lopen de bedragen op tot meer dan een miljard euro per jaar.

De verwachting is dat de jaarlijkse kosten van beide scenario’s in werkelijkheid hoger uitvallen, omdat de onderzoekers de te verwachten kosten baseren op de uitgekeerde bedragen van de afgelopen jaren. Er loopt echter nog een groot aantal procedures en veel al geleden schade is (nog) niet bij de NAM geclaimd of is nog niet erkend door de NAM. Ook moeten de totale waardedaling van de huizen in het gebied, de immateriële schade en de kosten voor de versterkingsoperatie, van onder meer kerken en monumenten, bij het totaalbedrag worden opgeteld.

Tijd van gasmiljarden voorbij, nu komen de rekeningen
Milieudefensie concludeert dat de begroting van het gasbedrijf geen recht doet aan de breed gedeelde eis om de schade ruimhartig te vergoeden. ‘Volgens de rechter is de NAM volledig verantwoordelijk. Het bedrijf moet de Groningers dus ruimhartig gaan compenseren, maar het is de vraag of de NAM in de toekomst uit de rode cijfers kan blijven’, stelt Jorien de Lege.

Op basis van 27 miljard kuub per jaar wordt tot 2024 volgens de berekeningen minimaal 8 procent (Scenario A) of 27 procent (scenario B) van de verwachte winst uitgegeven aan schadevergoedingen. ‘De tijd van de gasmiljarden is voorbij, wat nu rest zijn stapels rekeningen. Het nieuwe kabinet heeft de taak om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen om verdere schade te beperken. Wat al kapot is, moet zonder morren volledig en snel te worden hersteld’, zegt De Lege. (…)’

Conclusies rapport Profundo

  • Het maatschappelijke debat over kosten en baten van de gaswinning in Groningen wordt bemoeilijkt door een gebrek aan overzichtelijke informatie. Een groot deel van de informatie over omzet en winst uit de gaswinning en over kostenposten door mijnbouwschade is niet openbaar.
  • In de periode 2012 tot 2016 is jaarlijks gemiddeld € 374 miljoen besteed aan kostenposten vanwege mijnbouwschade, wat neerkomt op ongeveer 3% van de jaarlijks gemiddelde opbrengsten van € 12.1 miljard.
  • Voor de periode vanaf 2017 tot 2024 is een aanzienlijk lager bedrag aan schadeposten gereserveerd, € 217 miljoen per jaar.
  • Belangrijke schadeposten zoals de gevolgen van de stagnatie van de woningmarkt en de effecten op welzijn en gezondheid van de mensen in de regio worden nog niet vergoed en zijn dus niet in deze berekening opgenomen.
  • Een winstprognose voor de periode 2017-2024 is gemaakt op basis van de inkomsten in 2016 toen 27.6 miljard kubieke meter gas werd gewonnen. In 2016 werd € 4,062 miljoen winst gemaakt, op basis van een jaarlijks aandeel van het Groningenveld in de totale Nederlandse gasproductie van 54% tot 66% in de periode 2012-2016.

De twee scenario’s

Scenario A: sterke vermindering van de gaswinning
Scenario B: zelfde seismische activiteit als in 2012 tot 2016 voor de hele periode van 2018 tot 2032.

N/A = Not available, niet beschikbaar

Bronnen
Milieudefensie, persbericht, 3 mei 2017: Schamel schadebudget NAM blijkt onvoldoende
Profundo, rapport, 3 mei 2017: Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground – A report for Milieudefensie (pdf, 46 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.