NAM haalt met stikstof laatste beetje gas uit gasveld De Wijk

NAM aardgaswinning

27 augustus 2015De NAM wil de laatste 10 procent uit het gasveld De Wijk halen door stikstof te injecteren. Daarvoor gaat de maatschappij nu installaties bouwen in het gebied rond Koekange, bij Hoogeveen. 

De NAM over het ‘kleine-veldenbeleid’
‘(…) In Nederland bevinden zich zo’n 400 relatief kleine aardgasvelden. Begin jaren 70 besloot de overheid dat met voorrang het aardgas uit deze kleine velden moest worden gewonnen. Het zogenaamde kleine-veldenbeleid. Zo blijft het grote gasveld in Groningen – onze buffer – langer beschibaar voor de toekomst. Gasveld De Wijk in Drenthe is één van deze relatief kleine gasvelden. (…)’

Uit een bericht van de NAM
‘(…) Na zestig jaar productie is het De Wijk-gasveld bijna leeg; de druk is inmiddels zo laag dat het gas nauwelijks meer vanzelf naar boven komt. Dankzij de nieuwe techniek stikstofinjectie kan NAM ook de laatste resten gas uit dit veld halen, het Aardgas+ project. De verwachting is dat er in totaal nog 2 miljard m3 gas uit gehaald wordt. Genoeg om alle Drentse huishoudens zes jaar van energie te voorzien. Het veld kan dan nog zo’n 10 tot 15 jaar mee. (…)’

Uit een ander bericht van de NAM
‘(…) Het project Aardgas+ De Wijk wordt uitgevoerd in twee fases.  De eerste fase is de initiële bouw van de luchtscheidingsinstallatie en start injectie in de reeds in gebruik zijnde reservoirs. De tweede fase is een uitbreiding van het stikstof injectie netwerk en vergt 3 nieuwe locaties en 3 nieuwe pijpleidingen. Hierdoor is het mogelijk dat op sommige locaties zowel injectie van stikstof als productie van gas tegelijkertijd plaatsvindt. (…)’

De eerste fase is afgerond. De werkzaamheden die nu starten, vormen de tweede fase.

Bronnen
NAM, 26 augustus 2015: Tweede fase innovatief Aardgas+ project van start
Website NAM over project Aardgas+ in De Wijk
Informatiefolder NAM over project Aardgas+ (pdf, 2 pagina’s)
Infographic stikstofinjectie (pdf)

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.