Met nano-technologie energie uit restwarmte halen

Met nano-technologie energie uit restwarmte halen

15 mei 2017Een Nederlands consortium gaat industriële restwarmte van hoge temperatuur in energie omzetten met behulp van nano-technologie. Tata Steel wordt de testlocatie. EZ draagt 1,5 mln euro bij aan de proef waarbij hittepanelen warmte omzetten in stroom en stoom.

Uit een persbericht van Ontwikkelingsbedrijf NHN 
‘(…) Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, ENGIE en Ontwikkelingsbedrijf NHN (NHN) heeft een Demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen gekregen voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (WRAPS). Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het project, dat ten doel heeft om energie uit industriële restwarmte te halen.

Thermagy hittepanelen
Onder de noemer ‘WRAPS’ werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Daarvoor ontwikkelde RGS Development uit Broek op Langedijk Thermagy hittepanelen, gepatenteerde panelen die stralingswarmte omzetten in electriciteit en warm water. ENGIE levert een Qpinch hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom. Het demonstratieproject behelst een installatie, die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Hogetemperatuurwarmte
Tata Steel IJmuiden is een vooruitstrevende staalproducent en een ideale locatie om deze innovatieve techniek te testen. “Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken,” verklaart Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Wereldwijd potentieel
Deze ontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. “Met de subsidie willen we de waarde van de toepassing van de Thermagy technologie op grotere schaal bewijzen”, aldus Maarten den Heijer, CEO van RGS Development. “Het is een prachtige kans om deze duurzame primeur in de eigen regio gestalte te geven en daarmee tevens de ambitie van de regio op het gebied van duurzame energie te versterken.Thermagy is voor een groot aantal energie-intensieve industriële bedrijven interessant. Het wereldwijde potentieel is enorm.”
Op basis van studies wordt geschat dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën 100+ petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland. Met het gedemonstreerde concept kan aan deze doelstelling in de komende jaren een significante bijdrage worden geleverd.

Regionale samenwerking
Een fantastisch streven, vindt ook Bjorn Borgers van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “WRAPS is een goed voorbeeld van regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord. Het bedrijfsleven, de overheid en diverse kennisinstellingen werken samen om valorisatie van innovaties mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op creatieve, duurzame en energiebesparende oplossingen.”
WRAPS is één van de duurzame energie-initiatieven in de regio, benadrukt Paul Stroomer namens ENGIE. “Net als Ambigo, IDEA, Investa en Energienetwerk Heerhugowaard is dit één van de parels aan de ketting van energie-innovatieprojecten in de regio Alkmaar. Met onze regionale partners ontwikkelen we Noord-Holland Noord als kenniscentrum en demonstratiegebied voor duurzame innovatie. Daarmee wordt de regio steeds aantrekkelijker voor bedrijven en onderwijs.” (…)’

Over de nano-technologie, uit de RGD Development-website
‘(…) The Thermagy heat panels use nano-structured silicon germanium and higher manganese silicide with unique material properties due to the RGS process. In combination with a proprietary interconnection technology this enables the application of the highly efficient Thermagy heat panels for plug-and-play installations in the field of high temperature, industrial waste heat recovery. (…)’

Bronnen
NHN, persbericht, 12 mei 2017: Nederlands consortium zet industriële restwarmte om in elektriciteit en stoom met Nano-technologie
Website RGS Development
RGS Development, 12 september 2016: New technology converts industrial waste heat into usable energy (persbericht over de technologie)
Illustratie: RGS Development

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.