Nationale Klimaattop – Gebruik van CO2 als grondstof

28 oktober 2016Van alle initiatieven die op de Nationale Klimaattop werden gelanceerd, heeft het CO2 Smart Grid het grootste effect op de CO2-uitstoot. Vijf procent van de Nederlandse CO2-uitstoot zou hergebruikt kunnen worden, aldus de initiatiefnemers. 

26 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen tekenden de overeenkomst om een CO2 Smart Grid aan te leggen. Deze infrastructuur moet het mogelijk maken dat binnen vijftien jaar ten minste 8 miljoen ton CO2 per jaar kan worden hergebruikt. Dat is 5 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Uit een bericht van ECN, een van de initiatiefnemers
‘(…) De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt. (…)

Van de website van CO2 Smart Grid
‘(…) Het westelijke deel van Nederland biedt een perfecte kans om deze transformatie te starten. Meerdere, grote industriële complexen produceren CO2 die kan worden afgevangen. Een ondergrondse structuur levert al grote hoeveelheden CO2 aan de glastuinbouwclusters. Hier wordt het gebruikt als meststof voor gewassen. Die infrastructuur kan efficiënt worden vergroot en uitgebreid met buffers. De nabijheid van de eerste en vierde haven van Europa, het snel uitdijende spectrum van CO2 toepassingen (glastuinbouw, biochemie, bouwstoffen) en de juiste publieke context zorgen voor het perfecte momentum van ’s werelds eerste CO2 smart grid. (…)’

ECN benadrukt dat het hergebruik van CO2 moet bestaan naast de vermindering van de uitstoot. Jaap Vente van ECN: “Terugdringing, door onder meer een verhoging van de energie efficiency, blijft noodzakelijk.”

‘(…) De partners in het CO2 Smart Grid zijn AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, ECN, Gemeente Westland, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland-Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas, LTO Noord Glaskracht, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, OCAP CO2 BV, ORAM, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, ROAD CCS, Tata Steel, TNO, VNO-NCW West, WarmteKoude Zuid-Holland en WarmteKoude MRA. (…)’

Bronnen
ECN, 26 oktober 2016: Bedrijven en overheden sluiten akkoord om CO2 uitstoot terug te dringen door hergebruik
Website CO2 Smart Grid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.