Nationale Klimaattop – Wat levert dat nou op?

Nationale Klimaattop – Wat levert dat nou op?

27 oktober 2016Veel enthousiasme en gezelligheid op de Nationale Klimaattop woensdag in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Maar wat leverde het nu op? Een potentiële CO2-reductie van 17,6 Megaton, ofwel 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot, berekende Ecofys. 

Er hing een sfeer in de geest van Parijs, schrijft Trouw in een redactioneel commentaar. Een enthousiaste sfeer, met nauwelijks gemopper en maar wél veel initiatieven. Op de top kwamen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met twaalf concrete plannen die zijn ondertekend en nog drie plannen in een priller stadium.

Uit een bericht van Ecofys
‘(…) De verscheidenheid aan initiatieven heeft onder meer geleid tot twaalf concrete nieuwe afspraken die worden ondertekend, gezamenlijk verantwoordelijk voor een emissie reductie van 17,6 Mton CO2-equivalenten (CO2e) per jaar in 2030. Dit is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 90% van alle personen auto’s in Nederland of ruim 2 miljoen huishoudens. Daarnaast is nog eens 11,3 Mton CO2e aan emissie reductie potentieel in kaart gebracht door initiatieven die zich nog in de planfase begeven. Zij laten zien op de Klimaattop hoe zij deze plannen verder willen brengen. (…)’

Uit het rapport van Ecofys
‘(…) De drie afspraken met de grootste CO2e reductie zijn de “Lancering CO2 Smart Grid” (TI6), “De transitie van aardgas naar duurzame warmte” (GO1) en “Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven” (E2), samen verantwoordelijk voor de reductie van 15,6 Mton CO2e oftewel 89% van de totale impact van de Klimaattop. (…)

Lancering CO2 Smart Grid
Tijdens de Nationale Klimaattop lanceren we een plan van aanpak om te komen tot ’s werelds eerste CO2 Smart Grid: een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2. Met 26 partners uit de markt, de maatschappij en de overheid onderzoeken we de komende twee jaar de uitrol van dit enorme CO2e emissie reductie project. De sleutel: CO2 is geen afval maar een belangrijke bouwstof in de circulaire economie, in de eerste plaats voor de glastuinbouw maar ook voor de (bio)chemie, bouwmaterialen en andere sectoren. (…)

De transitie van aardgas naar duurzame warmte
De uitdaging voor de gebouwde omgeving is groot. Er moet een transitie worden ingezet van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening, om in de toekomst CO2-neutraal te zijn. Bijna zeventig gemeenten en twee provincies tekenen tijdens de Klimaattop voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2035. Voor de berekening van de CO2 reductie is het gasverbruik in woningen van deze gemeenten en provincies (CBS data) vervangen door een mix van alternatieven als restwarmte, zonnewarmte en elektriciteit. (…)

Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven
Het bedrijfsleven gaat haar verantwoordelijkheid nemen om energiebesparing onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering. 250 energieneutrale bedrijventerreinen in 2021 is het doel met een totale reductie van 32 PJ per jaar. Al meer dan 130 terreinen hebben zich hiervoor opgegeven. De CO2- impact van dit initiatief is berekend op basis van deze 32 PJ met een verdeling over gas en elektriciteit conform cijfers van CBS. (…)’

De andere initiatieven die ondertekend werden:

Actieplan Bos en Hout 2050: Meer bossen voor vasthouden CO2 en productie biomassa (LB4 in de grafiek)
Energierenovatie woningen (GO2 in de grafiek)
Energietransitie bij huishoudens met lagere inkomens (GO3)
Project Anders Reizen: bedrijven sluiten zich aan om hun mobiliteit te verduurzamen (T4)
Stadsdistributie via een logistieke Hub: pilot van Rijk en gemeente Den Haag (T5)
Grootschalige zonne-energie op overheidsgronden, onder meer op de Maasvlakte (E5)
Energiebesparing in openbare verlichting door de lampen te vervangen door LED-lampen (KSR1)
Opstart Green Deal Nationale Koolstofmarkt (FIN3)
Via Smart naar Sustainable Bouwen: herontwikkeling van kantoorgebouwen om ze minimaal energieneutraal te maken (TI2)

schermafbeelding-2016-10-27-om-10-18-02-am

Uit het rapport van Ecofys
‘(…) Daarnaast zijn er drie plannen die nog in een priller stadium zijn. De initiatiefnemers hebben de potentie van deze plannen al in kaart gebracht. Deze potentie is vertaald naar CO2e reductie en is ook opgenomen in deze publicatie. De plannen om met dit potentieel aan de slag te gaan worden ondertekend op de Klimaattop. Dit zijn het “Deltaplan Duurzame Renovatie, Route 15.000” (GO4), “Energiepotentie watersysteem” (E3) en “Truckplatooning: creating next generation mobility!” (TM6). De potentie van deze plannen samen is een reductie van 11,3 Mton CO2e. Van deze drie plannen is nog niet bekend in welke mate de potentie in 2030 gerealiseerd kan worden en daarom is dit getal niet meegenomen in de totale impact van de Klimaattop. (…)’

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Staatssecretaris Dijksma: “We hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen.”
Onder het motto “Bring Paris home” bracht de top meer dan 1700 deelnemers op de been. (…)’

Bronnen
Ecofys, 26 oktober 2016: De impact van de Nationale Klimaattop 2016 in kaart
Ecofys, rapport, 26 oktober 2016: De impact van de Nationale Klimaattop 2016 in kaart (pdf)
Rijksoverheid, 26 oktober 2016: Nationale Klimaattop 2016 leidt tot grote CO2-reductie
Trouw, 27 oktober 2016: Milieufeestje in oude fabriek in sfeer ‘om vast te houden’ (via Blendle)
Trouw, 27 oktober 2016: Geest van Parijs leeft in Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.