Nationale Sluitingswet zou kolencentrales kunnen sluiten, adviseert Raad van State

Studie: ‘Kolencentrales niet sluiten, maar verduurzamen’

Je kan kolencentrales niet dwingen te sluiten door onhaalbare rendementseisen op te stellen, adviseert de Raad van State, maar wel door het afkondigen van een nationale sluitingswet die past in ander Europees recht. Zolang de centrales met een overgangsperiode in staat worden gesteld hun schade te beperken, hoeft voor gedwongen sluiting geen compensatie worden te betaald. 

Met het advies reageert de Raad van State op vragen van de minister van Economische Zaken en twee amendementen die het (voormalige) Tweede Kamerlid Vos (PvdA) samen met andere Tweede Kamerleden indiende bij het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

Amendementen vragen hoger elektrisch rendement dan wat volgens Europa kan

Met de amendementen wilden de kamerleden de kolencentrales sluiten door de bestaande rendementseisen nog verder aan te scherpen. Om ook de nieuwe centrales te kunnen uitfaseren, stellen ze dat het netto elektrisch rendement van een kolencentrale vanaf 1 januari 2031 ten minste 48% moet zijn. Zulke rendementseisen zijn echter zodanig hoog dat die niet kunnen worden gehaald met toepassing van wat volgens Europa de beste beschikbare technieken zijn, concludeert de Raad van State. De amendementen zouden daarom niet moeten worden aangenomen.

Alternatief: Nationale Sluitingswet

Wel noemt de Raad van State een alternatief: een nationale Sluitingswet, waarin wordt geregeld dat op een bepaalde datum alle elektriciteitsproductie met kolencentrales verboden wordt. De mogelijkheid werd begin 2017 ook al genoemd naar aanleiding van de op 26 november 2015 aangenomen motie van de Kamerleden Van Weyenberg en Van Veldhoven, waarin gevraagd werd om een plan op te stellen voor het uitfaseren van alle kolencentrales in Nederland.

Waterbedeffect

De raad adviseert niet alleen onderzoek te doen of zo’n sluitingswet in lijn is met huidige Europese regelgeving, maar ook waakzaam te zijn voor het mogelijke waterbedeffect dat kan optreden als nationaal strengere doelen worden gesteld dan in Europa. Nederlandse emmissiebeperkingen zouden dan niet per definitie tot minder broeikasgassen leiden, omdat door hun reductie in andere landen meer kan worden uitgestoten, terwijl Nederlandse bedrijven daarvan wel concurrentienadeel kunnen ondervinden.

Bronnen:

Raad van State, 19 juli 2017, ‘Samenvatting advies amendementen over het sluiten van kolencentrales
Raad van State, 10 juli 2017, ‘Advies W15.17.0088/IV
Raad van State, 20 januari 2017, ‘Samenvatting advies initiatiefswetsvoorstel Klimaatwet

Foto: Maasvlakte Power Plant 3 (E.ON)

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.