Natuur & Milieu en MOB Nijmegen teleurgesteld over uitspraak RvS

Uitspraak groot verlies voor kwetsbare natuur in Waddengebied
Natuur & Milieu en MOB Nijmegen zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State vandaag. De RvS oordeelt vandaag dat de vergunning voor de vaargeul in de Eemshaven niet hoeft te worden vernietigd. Verbreden en uitdiepen van de vaargeul is echter onnodig en schadelijk voor dieren en planten in het waardevolle Waddengebied.

’Het financieel voordeel van de kolenbedrijven wint het van de kwetsbare natuur in het Waddengebied. En dat voor een kolencentrale die niet eens nodig is.’ ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.